Nagrody naukowe Rektora UŁ za rok 2014

18-12-2015

Nagrody indywidualne I stopnia

Profesor  nadzw. dr hab. Stanisław BEDNAREK – za cykl patentów i wzorów przemysłowych, dr hab. Szymon BYCZKO – za książkę, dr hab. Andrzej DUBICKI - za książkę, dr hab. Tomasz DURAJ – za książkę, dr hab. Elżbieta DURYS – za książkę, dr Lena FIJAŁKOWSKA – za książkę, dr hab. Beata GIESEN – za książkę, dr hab. Mariusz GRANOSIK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta JUNG – za książkę, dr Rafał KAMOCKI  - za cykl publikacji, dr Piotr KITTEL – za cykl publikacji, dr hab. Izabela KOŃCZAK – za książkę, dr hab. Jakub KRONENBERG – za cykl publikacji, dr hab. Agnieszka LIPIŃSKA-GROBELNY – za książkę, dr Elżbieta MOTYL – za cykl publikacji, dr hab. Monika NAMYSŁOWSKA – za książkę, dr hab. Aldona NAWÓJ-ŚLESZYŃSKI – za książkę, dr hab. Radosław OLSZEWSKI – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Aleksandra ORPEL – za cykl publikacji, dr hab. Anna PASZKOWSKA-ROGACZ – za cykl publikacji, dr hab. Konrad SKŁADOWSKI – za książkę, dr hab. Jacek SKRZYDŁO – za książkę, dr hab. Grzegorz WICIŃSKI – za książkę, dr hab. Jacek REGINIA-ZACHARSKI – za książkę

Nagrody indywidualne II stopnia

Doktor  Krzysztof ANDRZEJEWSKI – za cykl publikacji, dr hab. Artur BANASZKIEWICZ – za książkę, dr Aneta BOŁDYREW – za cykl publikacji, dr Anna CZAPLIŃSKA – za książkę, prof. dr hab. Tomasz DOMAŃSKI – za książkę, prof. dr hab. Zofia DUNIEWSKA – za cykl publikacji, dr  hab. Bożena DZIADEK – za cykl publikacji, dr hab. Joanna FIRAZA – za książkę, prof. dr hab. Jerzy GAJDKA – za książkę, dr hab. Lidia GROEGER – za książkę, dr hab. Tomasz GWIZDAŁŁA – za cykl publikacji, dr hab. Idaliana KACZOR – za książkę, prof. dr hab. Maria KRÓLIKOWSKA-OLCZAK – za cykl publikacji, dr Magdalena KUBA – za książkę, dr Przemysław KUBIAK  - za książkę, dr Małgorzata KURZYNOGA – za cykl publikacji, dr Katarzyna de LAZARI-RADEK  - za cykl publikacji, dr Joanna MACHUT-KOWALCZYK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Andrzej MAJER – za książkę, dr hab. Stanisław MORDWA – za książkę, dr hab. Sławomir NOWINOWSKI – za książkę, prof. dr hab. Nina OGIŃSKA-BULIK – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata PIETRASIAK – za cykl publikacji, dr hab. Agnieszka ROCHMIŃSKA – za książkę, dr  hab. Katarzyna SICIŃSKA – za książkę, dr Piotr SOSZYŃSKI – za książkę, dr hab. Tomasz STEGLIŃSKI – za książkę, prof. dr hab. Rafał STOBIECK – za książkę, dr hab. Krzysztof WOŹNIAK – za książkę, dr  hab. Agnieszka ZATORSKA – za książkę.

Nagrody indywidualne III stopnia

Doktor Michał BIJAK – za cykl publikacji, dr hab. Joanna CEWIŃSKA – za książkę, dr hab. Piotr CHOMCZYŃSKI – za książkę, dr Robert CZULDA – za książkę, prof. dr hab. Wojciech GRZEGORCZYK – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Iwona JANICKA – za cykl publikacji, dr Lidia KARBOWNIK – za książkę, dr Michał KLONOWSKI – za książkę, dr Karol KORCZAK – za książkę, dr Kamil KOWALSKI – za książkę, dr Mariusz KRUPIŃSKI – za cykl publikacji, dr hab. Renata LISOWSKA – za książkę, dr Anna LUBRAŃSKA – za cykl publikacji, dr Wojciech MARCINIAK – za książkę, dr hab. Zbigniew MATYJAS – za książkę, dr hab. Wojciech POPCZY –za książkę, dr Agnieszka REJNIAK-MAJEWSKA – za książkę, dr  hab. Jarosław ROPĘGA – za książkę, dr Karolina RUDNICKA – za cykl publikacji, dr Joanna RYBOWSKA – za książkę, dr Agnieszka SKOCZYLAS-TWOREK – za książkę, dr Piotr SPYRA – za książkę, dr Joanna STAWSKA – za książkę, dr Renata SZCZEPANIK – za cykl publikacji, dr hab. Ilona ŚWIĄTEK-BARYLSKA – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Waldemar ŚWIĘTOCHOWSKI – za cykl publikacji, dr hab. Dariusz TRZMIELAK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Przemysław WAINGERTNER  – za dwie książki, dr Katarzyna WALĘCKA-MATYJA – za cykl publikacji, prof. dr hab. Edward WIŚNIEWSKI – za książkę, dr Sebastian ZACHAROW – za cykl publikacji.

Nagrody zespołowe I stopnia

Zespół w składzie: prof. dr hab. Janusz BŁASIAK, prof. dr hab. Katarzyna WOŹNIAK, prof. nadzw. dr hab. Tomasz POPŁAWSKI, prof. nadzw. dr hab. Tomasz ŚLIWIŃSKI, dr Ewelina SYNOWIEC, dr Daniel WYSOKIŃSKI, mgr Sylwester GŁOWACKI, mgr Paulina TOKARZ, mgr inż. Katarzyna WÓJCIK (za cykl publikacji).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Witold CIESIELSKI, dr Dariusz GUZIEJEWSKI, prof. nadzw. dr hab. Robert ZAKRZEWSKI, dr Sylwia SMARZEWSKA, prof. Valentin MIRCESKI (spoza UŁ), dr Mariola BRYCHT, dr Monika SKOWRON-JASKÓLSKA, mgr Żaneta REMBISZ, dr Katarzyna DYŃSKA-KUKULSKA (za cykl publikacji).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI, dr hab. Przemysław BERNAT, dr  Sylwia RÓŻALSKA, dr Rafał SZEWCZYK, dr Aleksandra FELCZAK, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna LISOWSKA, dr hab. Mirosława SŁABA (za cykl publikacji). 

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Rafał GŁOWACKI, prof. dr hab. Edward BALD, dr hab. Grażyna CHWATKO, dr Kamila BOROWCZYK, dr Paweł KUBALCZYK, mgr Monika WYSZCZELSKA-ROKIEL, mgr Paulina FURMANIAK (za cykl publikacji).

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Jacek HEJDUK, dr Renata WIERTELAK (za cykl publikacji).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Aneta KOCEVA-CHYŁA, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka MARCZAK, dr hab. Magdalena ŁABIENIEC-WATAŁA, dr Marzena SZWED, dr Aneta ROGALSKA, prof. dr hab. Krzysztof GWOŹDZIŃSKI, prof. dr hab. Zofia JÓŹWIAK, dr Jan CZEPAS, dr Joanna BERNASIŃSKA (za cykl publikacji).

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Antoni PIERZCHALSKI, dr Małgorzata CISKA-NIEDZIAŁOMSKA, dr Adam BARTOSZEK (za cykl publikacji).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Zbigniew RAU, prof. nadzw. dr hab. Tomasz TULEJSKI,  prof. nadzw. dr hab. Piotr DARANOWSKI, dr Jakub SKOMIAŁ, dr Tomasz SZCZECH  (spoza UŁ), mgr Małgorzata OWCZARSKA (za książkę).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Jakub REMBIELIŃSKI, prof. dr hab. Krzysztof KOWALSKI, prof. nadzw. dr hab. Paweł CABAN (za cykl publikacji).

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Ewa ROKICKA, prof. Dieter EISSEL (spoza UŁ), dr Tomasz DRABOWICZ, mgr Bartłomiej PRZYBYLSKI, dr Magdalena REK-WOŹNIAK, dr Wojciech WOŹNIAK (za książkę).

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Ewa ŚNIEŻEK, dr Michał WIATR (za książkę).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Stanisław WALCZAK  , dr Andrzej SKOWRON (za cykl publikacji).

Nagrody zespołowe II stopnia

Zespół w składzie: prof. dr hab. Bogdan GREGOR, dr Magdalena KALIŃSKA-KULA (za książkę).

Zespół w składzie: dr Anita GULCZYŃSKA, dr Anna JARKIEWICZ, mgr Izabela KAMIŃSKA, dr Małgorzata KOSTRZYŃSKA, prof. Lewis WILLIAMS (spoza UŁ), prof. Peter BERESFORD (spoza UŁ), prof. Katherine TYSON McCREA (spoza UŁ), dr Gedas MALINAUSKAS (spoza UŁ), prof. Natalija MAŽEIKIENĖ  (spoza UŁ) – za książkę.

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Maciej KOKOSZKO, prof. nadzw. dr hab. Sławomir BRALEWSKI,  dr Paweł FILIPCZAK (za dwie książki); mgr Krzysztof JAGUSIAK, mgr Zofia RZEŹNICKA (wyróżnienie).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Krzysztof KONECKI, dr Dominika BYCZKOWSKA-OWCZAREK, dr Waldemar DYMARCZYK, dr Anna KUBCZAK, dr Łukasz MARCINIAK, dr Jakub NIEDBALSKI, dr Izabela ŚLĘZAK-NIEDBALSKA, dr Beata PAWŁOWSKA (za książkę).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Walentyna KWIATKOWSKA, prof. nadzw. dr hab. Edyta DWORAK, dr Tomasz GRABIA, prof. nadzw. dr hab. Witold KASPERKIEWICZ (za książkę).

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Mirosław LESZKA, dr Andrzej KOMPA, prof. nadzw. dr hab. Teresa WOLIŃSKA (za książkę).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Ewa MARYNOWICZ-HETKA, dr Dorota WOLSKA-PRYLIŃSKA, dr Ryszarda CZERNIACHOWSKA, mgr Monika WOJTCZAK, dr Katarzyna GAJEK, dr Elżbieta SKOCZYLAS-NAMIELSKA (za książkę).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Magdalena MIKOŁAJCZYK-CHMIELA, prof. dr hab. Wiesława RUDNICKA, dr Magdalena DRUSZCZYŃSKA, dr hab. Marek FOL, dr Magdalena KOWALEWICZ-KULBAT (za cykl  publikacji).

Nagrody zespołowe III stopnia

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata BURCHARD-DZIUBIŃSKA,    dr Dominik DRZAZGA, dr Agnieszka RZEŃCA (za książkę).

Zespół w składzie: prof. dr hab. Andrzej SULIBORSKI, prof. nadzw. dr hab. Marcin WÓJCIK, dr Karolina DMOCHOWSKA-DUDEK, dr Anita KULAWIAK, dr Paulina TOBIASZ-LIS, prof. nadzw. dr hab. Ewa KLIMA (za książkę).

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Bogusława URBANIAK, prof. nadzw. dr hab. Piotr BOHDZIEWICZ, mgr Piotr CHOJNACKI, dr Tomasz KARKOWSKI, mgr Łukasz KOZAR, mgr Dominik MAJEWSKI, dr Piotr OLEKSIAK, dr Justyna PRZYWOJSKA, dr Anna ROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK, mgr Dominika SZNAJDER ((za książkę).

Zespół w  składzie: prof. dr hab. Danuta WALCZAK-DURAJ, dr Marcin PIERZCHAŁA (spoza UŁ) – za książkę.


Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w holu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (II piętro), a także w wersji elektronicznej na stronie BUŁ.