Uhonorowani i wyróżnieni

18-12-2015

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się 14 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta.

Obrady otworzył prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ. Spotkaniu towarzyszyło uhonorowanie zasłużonych pracowników uczelni odznaczeniami państwowymi , resortowymi i uniwersyteckimi oraz wręczenie im nagród za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i za najlepsze podręczniki akademickie.

Doktor Dariusz Klemantowicz (z lewej) otrzymuje Złotą Odznakę UŁ

Fot.: CP UŁ

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Krzysztof  Fortuniak i prof. dr hab. Józef  Kurowski, a Srebrny Krzyż Zasługi dr hab. Piotr Szukalski.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczenia zostali: dr Jerzy Czarnecki, dr Maria Magdalena Nowakowska, prof. dr hab. Mirosław Przybylski, prof. nadzw. dr hab. Danuta Szajnert, prof. nadzw. dr hab. Irena Szewczyk-Kowalewska, prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska, dr Paweł Urbaniak; Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Bralewski, dr hab. Bożena Dziadek, prof. nadzw. dr hab. Joanna Działo, prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Rossa, dr Joanna Sosnowska, dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. nadzw. dr hab. Edmund Tomaszewski;  Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę: dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, prof. nadzw. dr hab. Joanna Grabowska, dr Katarzyna Januszkiewicz, dr Robert Kowalczyk,  dr Jakub Marszałek, dr Małgorzata Misztal, dr Rafał Szewczyk

Wręczanie nagród rektorskich

Fot.: CP UŁ


Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane zostały piętnastu nauczycielom akademickim, Medale UŁ w służbie społeczeństwu i nauce – dwudziestu pięciu i Złote Odznaki Uniwersytetu Łódzkiego – trzydziestu siedmiu osobom. Ponadto Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo – za wybitną działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego – wręczono: mgr Marioli BrychtKindze Kaczmarskiej z Wydziału Chemii oraz mgr Paulinie Tokarz i mgr Katarzynie Zawadzkiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Indywidualne i zbiorowe nagrody rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2014 otrzymało sto dziewięć, a za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne w tym samym roku osiemdziesiąt sześć osób. Wręczono też nagrody rektora UŁ w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki wydany w roku 2014.

Pełne listy odznaczonych i nagrodzonych pracowników uczelni publikujemy w dalszej części numeru.

Życzenia dla społeczności akademickiej uczelni z okazji święta edukacji oraz  gratulacje wszystkim odznaczonym i nagrodzonym przekazały Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia przez Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki.

S.B.