Oświadczenie rektorów

17-12-2015

Rektorzy łódzkich uczelni publicznych: prof. Cezary Sanecki, rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjęli wspólne oświadczenie dotyczące studentów obcokrajowców następującej treści: 

Jako rektorzy łódzkich uczelni publicznych wyrażamy naszą radość z tego, że liczba studiujących w Łodzi obcokrajowców stale rośnie. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze uczelnie są przyjaznym miejscem do zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju dla wszystkich naszych gości z wielu zakątków świata. Łódź ze swą wielokulturową genezą to miasto szacunku dla inności, odmienności, to miejsce dobrego spotkania ludzi pochodzących z różnych miejsc, różniących się dziedzictwem religijnym i kulturowym. Witamy ich wszystkich w naszych murach z ogromną radością i cieszymy się, że wybrali nasze miasto i nasze uczelnie. Jesteśmy przekonani, że ich obecność wnosi do naszego życia akademickiego mnóstwo świeżości; wzmacnia naszą otwartość, wzbogaca nas o lepsze rozumienie innych kultur, religii i obyczajów. Jesteśmy przekonani, że na ich obecności nasze miasto,  zarówno jego mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, a także nasze uczelnie wiele zyskują.