Promocje habilitacyjne

17-12-2015

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, którym 2 października z okazji inauguracji nowego roku akademickiego, podczas uroczystych promocji habilitacyjnych i doktorskich, wręczono dyplomy doktora habilitowanego.

Doktor MARIUSZ BARTOSIAK, dr ALICJA DĄBROWSKA, dr GRZEGORZ KOŚĆ, dr MONIKA KUCNER (Wydział Filologiczny); dr JOANNA GONERA, dr KRZYSZTOF WARDA(Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); dr ANNA DROZD, dr MAŁGORZATA DUKOWSKA, dr KATARZYNA IZYDORCZYK, dr TOMASZ JANISZEWSKI, dr BEATA WOZIWODA (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr MAGDALENA MAŁECKA (Wydział Chemii); dr STANISŁAW MORDWA (Wydział Nauk Geograficznych; dr aldona domańska, dr jacek skrzydło (Wydział Prawa i Administracji); dr JOANNA BOGOŁĘBSKA, dr AGNIESZKA CZAJKOWSKA, dr AGNIESZKA GOLCZYŃSKA-GRONDAS, dr DAGMARA HAJDYS, dr ROBERT KELM, dr AGNIESZKA KURCZEWSKA (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny);dr JACEK BENDKOWSKI, dr AGNIESZKA BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA, dr IZABELA KOŁODZIEJCZYK-OLCZAK (Wydział Zarządzania).