Stopka redakcyjna

01-10-2018

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz
(42) 678-29-06
607-583-241

Zespół redakcyjny:

Maciej Andrzejewski – serwis fotograficzny
Sebastian Buzar
Aneta Danowicz
Adam Wróbel - serwis fotograficzny
Michał Wróblewski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska
Paulina Czarnek
Krzysztof A. Kuczyński
Jakub Pokusa

Okładka:

Juwenalia 2018
Fot.: Maciej Andrzejewski

Adres redakcji:

90-137 Łódź
ul. Uniwersytecka 3
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje
kronika.uni.lodz.pl

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 24 września 2018 r.