Intelligenti pauca

28-09-2018

Nec Caesar supra grammaticos – Nawet Cezar nie jest ponad reguły gramatyczne

(Swetoniusz)

Docto homini et erudito vivere est cogitare – Dla człowieka uczonego i wykształconego żyć to myśleć

(Cyceron)

Pax melior est quam iustissimum bellum – Pokój jest lepszy od najbardziej słusznej wojny

(Liwiusz)

Homo totiens moritur, quotiens amittit suos – Człowiek umiera tyle razy, ile razy traci swoich bliskich

(Publiusz Syrus)

Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro żyjesz uczciwie, nie przejmuj się słowami złych ludzi

(Katon Młodszy)

Faber est quisque suae fortunae – Każdy jest kowalem własnego losu

(Appiusz Klaudiusz)

Donec eris felix, multos numerabis amicos – Dopóki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół

(Owidiusz)

Omnia vincit amor et nos cedamus amori – Miłość zwycięża wszystko, więc i my ulegnijmy miłości

(Wergiliusz)

Acerrima proximorum odia – Najdotkliwsza [jest] nienawiść bliskich

(Tacyt)

Impares nascimur, pares morimur – Nierówni się rodzimy, równi umieramy

(Seneka Młodszy)


Wybr. i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa