Za propagowanie idei fair play

01-10-2018

Za propagowanie idei fair play


Podczas uroczystej Gali Fair Play w Polskim Komitecie Olimpijskim dr Jolanta Kowalska z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała 23 maja wyróżnienie. Wręczane jest ono co roku przez Europejski Ruch Fair Play za najlepsze projekty promujące wartości olimpijskie i fair play w Europie i na świecie.

Laureatka jest członkinią Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, autorką i koordynatorką projektu edukacyjnego Jestem fair , realizowanego w latach 2011–2016 w łódzkich szkołach gimnazjalnych przez Pracownię Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi wraz z innymi instytucjami, m.in.: Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, łódzkimi klubami sportowymi – ŁKS i Widzew, Policją i Strażą Miejską, a także łódzkimi olimpijczykami.

x x x

Celem projektu jest propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnienia – poprzez sport – postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań.

cp