W skrócie

01-10-2018


W Bibliotece Uniwerstetu Łódzkiego odbył się 18 maja wykład otwarty nt. Z Himalajów na Zachód – tybetańska tradycja Bon we współczesnym świecie . Wygłosili go  Gesze Yungdrung Gyatso Jacek Trzebuniak , który przygotowuje na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską poświęconą buddyzmowowi tybetańskiemu. Kulturą tybetańską i buddyzmem zajmuje się od roku 2007. Brał udział w wielu warsztatach w Polsce i Europie. W latach 2015–2016 przebywał w Indiach studiując nauki Bon w Instytucie Lishu. Od roku 2017 jest instruktorem Związku Wyznaniowego Ligmincha Polska.

x x x

Łódzkie Senioralia odbyły się w dniach 13-25 maja. Z tej okazji 16 maja, m.in., zorganizowano na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego spotkanie z  Jackiem Fedorowiczem , twórcą wszechstronnym – satyrykiem, aktorem, reżyserem, autorem, książek. W kinie Charlie można było wziąć udział w projekcji filmu Katyń. Ostatni świadek .

x x x

Katedra Filologii Klasycznej oraz Studium Języków Obcych UŁ przygotowały XIV Łódzką Konferencję Latynistyczną ( Concilium Latinum Lodziense XIV – altissimi rerum speculatores, id est iis de rebus quarum iudicium est oculorum ), która odbyła się 26 maja w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ. Jej obrady poświęcone były tematyce wizualnej – ludzkim oczom, ich funkcjonowaniu oraz obecności w sztuce i kulturze, a także tym właściwościom rzeczy, które postrzegamy przy pomocy wzroku. Ludzkie oczy przetwarzają bowiem informacje z niesamowitą prędkością, przekraczającą czterdziestu tysięcy bitów na godzinę. Rozróżniają przy tym średnio ok. dwustu niezależnych barw. W okresie średniej długości życia oczy dostarczają blisko dwudziestu czterech miliardów osobnych obrazów.

x x x

Z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprosiła 6 czerwca dzieci (w wieku 6-11 lat) pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego na warsztaty czytelnicze. To największe doroczne święto w  trwającej nieprzerwanie od roku 2001, kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Z tej okazji w całym kraju odbywa się tysiące imprez czytelniczych, bajkowe parady i festyny, spotkania z autorami książek, konkursy literackie i plastyczne związane z lekturami oraz przedstawienia i zabawy inspirowane literaturą dziecięcą.

x x x

Na Wydziale Zarządzania UŁ odbyła się 6 czerwca, prelekcja Janusza Malinowskiego , prezesa Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, nt. Tunel średnicowy – rewolucja w przewozach kolejowych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Przygotowano ją jako jedną z serii Spotkania z menedżerami publicznymi.

x x x

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ rozpoczyna realizację spotkań popularyzujących naukę w nowej formule. Cykl Dialogi Humanistyczne obejmuje, m.in., wykłady, debaty i panele dyskusyjne. Chodzi w nich o różne rozumienie pojęcia dialogu, dzięki czemu zyskują krytyczny charakter; może być to, np., dialog z publicznością, dialog ze źródłami lub dialog, w który zaangażowani są przedstawiciele różnych światopoglądów lub perspektyw badawczych. Wśród prelegentów będą, m.in., młodzi naukowcy podejmujący innowacyjne i niszowe tematy na stykach dyscyplin. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się 7 czerwca. Jego motywem przewodnim było pojęcie kapitalizmu, terminu, który w debacie publicznej odmieniany jest od przez wszystkie możliwe przypadki. O istocie i pochodzeniu kapitalizmu opowiadał dr hab. Kacper Pobłocki , antropolog społeczny z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki Kapitalizm. Historia krótkiego trwania .

x x x

Doktor Paweł Kowal, gość ostatniego wykładu eksperckiego UŁ nt. Przyszłość stosunków Ukrainy z Polską i Unią Europejską, mówił 6 czerwca w Pałacu Biedermanna o możliwych scenariuszach relacji z Ukrainą, zarówno naszych jak i Unii Europejskiej. W Polsce zarejestrowanych jest 1.3 mln Ukraińców, mamy coraz więcej coraz mieszanych małżeństw i 40 tys. studentów zza wschodniej granicy. To, zdaniem prelegenta, dowód na  najlepsze wyniki badań od czasów Chmielnickiego . To oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, ale konsekwencje wymienionych wcześniej zjawisk mogą być poważne. Podczas spotkania w Pałacu Biedermanna wręczono trzy kolejne tytuły Absolwent VIP i ich symbole – czerwone jabłka. Do grona wybitnych przedstawicieli uczelni dołączyli: Żaneta Leduchowska – Head of EMEIA Finance Services Fujitsu Polska, Łukasz Koprowski – dyrektor PWC Polska Oddział w Łodzi oraz Krzysztof Turowski – dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy.

x x x

Na Wydziale Zarządzania UŁ w dniach 14-15 czerwca odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Contributing to Sustainable Development. CSR Trends . Podczas sesji plenarnych, wystąpień oraz dyskusji przedstawiono różne przedsięwzięcia, narzędzia i inicjatywy wspomagające transformację społeczeństw w kierunku zrównoważonego rozwoju. Była to okazja do międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Ukrainy, Meksyku, Wietnamu, Angoli, Czech, łącznie ok. dwudziestu gości zagranicach oraz reprezentanci uczelni polskich.

x x x

Moda to idee, sposób życia, wszystko to, co się dzieje – mawiała Coco Chanel. Wystawa Od Charlesa Wortha do Alexandra McQueena. Estetyka mody XIX–XXI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prezentowała zmiany kulturowe i estetyczne, jakie towarzyszyły tworzeniu się mody na przestrzeni ponad stu pięćdziesięciu lat. Ekpozycja czynna była od 20 czerwca do 27 lipca.

x x x

Studenci i doktoranci z całego kraju spotkali się na Wydziale Filologicznym UŁ, gdzie 22 i 23 czerwca, gdzie w cyklu Badania Młodych Naukowców odbyła I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod hasłem Wiedza – Inspiracja – Pasja . Młodzi ludzie mogli zaprezentować swoje prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych oraz leśnych. Jednocześnie podsumowano I edycję Studenckich Grantów Badawczych – nowatorski projekt Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest finansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców.

x x x

Uniwersytet Łódzki rozpoczyna współpracę z siecią salonów EMPIK. Realizowany będzie Projekt wiedza , czyli cykl spotkań z udziałem uczelnianych ekspertów. Pierwsze z nich odbyło 29 maja w Manufakturze. Zainaugurowano je tematyką, dzięki której uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z narzędziami skuteczniejszego radzenia sobie w życiu codziennym; skoncentrowano się głównie wokół problematyki charyzmy i sposobów na jej wyćwiczenie. Ekspertem, który poprowadził słuchaczy przez świat charyzmatycznych osobowości, była dr Julita Czernecka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

x x x

Prawdziwe święto fotografii rozpoczęło się 21 czerwca w Łodzi i trwało do 1 lipca. Organizatorzy tegorocznego Fotofestiwalu w centrum uwagi postawili relacje łączące naturę i człowieka. Uniwersytet Łódzki, jako partner tej imprezy, włączył się w dyskusję nad rozwojem świadomości ekologicznej poprzez specjalną strefę edukacyjną, w której głos zabrali uczelniani eksperci. Uczestnicy Fotofestiwalu mogli uczestniczyć, m.in., w multimedialnych prezentacjach, projekcjach filmów edukacyjnych, spotkaniach z artystami i specjalistami zajmującymi się ekologią. W strefie edukacyjnej urządzono czytelnię z książkami artystycznymi i publikacjami popularnonaukowymi dotyczącymi natury, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

x x x

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ realizowany jest międzynarodowy projekt, finansowany z programu ERASMUS+, Rozwój europejskich postaw obywatelskich poprzez wykorzystanie technologii edukacyjnych o akronimie EUCiTEC (Inspiring European Citizenship through Educational Technology). Jego koordynatorem jest University of Hull w Wielkiej Brytanii; partnerami, oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, siedem innych podmiotów edukacyjnych z Polski, Wielkiej Brytanii i Cypru, w tym Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Głównym celem projektu jest wsparcie dla nauczycieli, trenerów, wykładowców akademickich, by zdobyli oni umiejętności i kwalifikacje na miarę XXI wieku.

x x x

Poznanie innych kultur, inspirujących osób, doskonalenie umiejętności językowych – to tylko niektóre elementy Erasmus in Schools. Projekt ten składa się z cyklu lekcji prowadzonych przez zagranicznych studentów UŁ w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedstawiają oni uczniom kraj swego pochodzenia, mówią, m.in., o ciekawostkach, miejscach wartych odwiedzenia czy poznania. W semestrze letnim odbyło się osiem spotkań, podczas których o swoich krajach opowiadali studenci z: Turcji, Chin, Rumunii, Macedonii, Grecji, Kolumbii i Francji. Każdego roku na Uniwersytecie Łódzkim studiują tysiące studentów z zagranicy, przebywający do Łodzi z różnych zakątków świata. Ich spotkania z polskimi uczniami mają ogromny walor edukacyjny: przybliżają specyfikę innej kultury, poprawiają umiejętności w zakresie języka angielskiego, poszerzają horyzonty, a nawet umożliwiają nawiązywanie nowych, wyjątkowych znajomości.

x x x

Konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze jest nowością w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki. Porozumienie między NCN a chińską agencją finansującą badania naukowe – National Natural Science Foundation of China (NSFC) zostało podpisane pod koniec marca w Pekinie. Badacze, którzy zechcą realizować polsko-chińskie projekty, startujący w konkursie SHENG, będą ubiegać się o czterdzieści milionów złotych dofinansowania. Naukowcy, planujący utworzenie zespołów badawczych, zamierzający realizować projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzący innowacyjne i przełomowe badania, w kolejnych edycjach konkursu, mogą otrzymać łącznie dwieście milionów złotych.

x x x

Doktor Joanna Łuczak-Tarka – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działającego na Uniwersytecie Łódzkim, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z prawa ochrony danych osobowych, w tym, m.in., komentarza RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych została członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez ministra cyfryzacji (Zespół ds. Edukacji). Grupa jest odpowiedzią na liczne przypadki błędnego rozumienia przepisów RODO.

x x x

Projekt Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii Europejskiej otwiera listę rankingową pierwszej edycji konkursu DAINA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Litewską Radą Naukową na polsko-litewskie projekty badawcze. Współtworzony przez naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Wileńskiego projekt znalazł się wśród szesnastu zwycięskich wniosków z dofinansowaniem w wysokości ponad pół miliona złotych.

x x x

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ podjęli działania mające na celu przywrócenie koloni lęgowych rybitwy rzecznej na terenie zbiornika Jeziorsko, przed laty opuszczonego przez te ptaki. Rybitwa rzeczna jest gatunkiem chronionym nie tylko na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej. – Podjęliśmy akcję czynnej ochrony, udało nam się uzyskać środki finansowe na zbudowanie sztucznych wysp i ku naszej radości w roku 2010 pierwsze rybitwy pojawiły się na zbiorniku, a teraz dzięki dalszym przedsięwzięciom miejscowa kolonia liczy ponad dwieście par – mówi dr hab. Radosław Włodarczyk.

x x x

Studenci z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ Uniwersytetu wraz z Domem Kultury Ariadna zorganizowali 9 czerwca piknik na Grembachu – nieco zapomnianej, mało znanej części Łodzi, której dzieje sięgają wieku XIX. Można było, m.in., obejrzeć wystawę Zaplątani w Grembach. Historia utkana ze wspomnień i fotografii i wziąć udział w warsztatach etnoanimacyjnych związanych z historią miejsca. Dzień wcześniej o swoich etnograficznych badaniach studenci opowiadali podczas spotkania z mieszkańcami w DK Ariadna. Imprezy te były częścią projektu badawczego Grembach we wspomnieniach i źródłach , który realizowany jest pod opieką naukową prof. Grażyny Ewy Karpińskiej i dr Aleksandry Krupy-Ławrynowicz , we współpracy z widzewskimi domami kultury.

x x x

W Katedrze Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego UŁ prowadzone są badania nt. Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN. Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych realizowane przy udziale zespołu fizyków z Uniwersytetu Łódzkiego mają ważne znaczenie dla szerokiej gamy badań podstawowych i stosowanych fizyki jądrowej. Badania Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie finansuje grant Narodowego Centrum Nauki HARMONIA.

X x x

Profesor Dominik Mierzejewski podczas ostatniej narady ambasadorów odebrał nominację na członka Rady ds. Azji i Pacyfiku przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Jest kierownikiem Ośrodka Spraw Azjatyckich i profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauka o polityce; specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych. Rada, w skład której został powołany, jest ciałem doradczym składającym się z ośmiu ekspertów mających za zadanie wskazywanie wektorów polskiej polityki w Azji, opiniowanie dokumentów Ministerstwa Sprawa Zagranicznych oraz przedkładanie komentarzy dotyczących wydarzeń bieżących.

x x x

Zasady procesu ewaluacji jakości działalności naukowej były tematem spotkania rektorów i prorektorów uczelni warszawskich i łódzkich z Jarosławem Gowinem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego ,które odbyło się 20 lipca na Uniwersytecie Warszawskim. Ministerstwo zaprezentowało nowe założenia oceny jakości działalności naukowej. Zgodnie z nową ustawą ocenie tej podlegać mają nie działania i osiągnięcia poszczególnych wydziałów, a działalność naukowa w skali całej uczelni w dyscyplinach, które reprezentują jej pracownicy. Pozwoli to – zdaniem twórców ustawy – na porównywanie osiągnięć naukowych różnych ośrodków w zakresie jednej dyscypliny.

x x x

W brytyjskim czasopiśmie filozoficznym, British Journal for the History of Philosophy , ukazała się recenzja drugiego wydania książki dr. Mateusza W. Oleksego : Realism and individualism: Charles S. Peirce and the threat of nominalism . Amsterdam, Benjamins. Drugie wydanie książki (pierwsze opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) ukazało się w filozoficznej serii wydawnictwa Benjamins: Bochumer Studien zur Philosophie . Autor był adiunktem w Instytucie Fiolozofii UŁ, w ówczesnej Katedrze Epistemologii i Filozofii Nauki. Poza filozofią, uprawiał też wspinaczkę wysokogórską. 23 lipca 2008 roku, Spadł w niedostępną otchłań lodową 23 lipca 2008 r. podczas zejścia z siedmiotysięcznika Chan Tengri, na pograniczu Kazachstanu, Kirgistanu i Chin. Już dziesięć lat temu zaczynał być rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku filozofów zajmujących się Charlesem S. Peircem. Książka, tak wysoko oceniana, na co jednoznacznie wskazują opublikowane recenzje, budzi zainteresowanie międzynarodowego środowiska Peirceologów.

x x x

W Waszyngtonie, w dniach 14-28 lipca, odbyło się seminarium, pod nazwą Pomoc zmarginalizowanym społecznościom – jak innowacja może pomóc zwiększyć dostęp do ochrony zdrowia i edukacji oraz wspierać integrację gospodarczą? Uniwersytet Łódzki reprezentował Artur Tim , doktorant z Wydziału Prawa i Administracji. W seminarium wzięło udział dwudziestu dwóch uczestników z całego świata. Dokonali oni dogłębnej analizy najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych, takich jak: blockchain, smart cities, mobile money, machine learning, innowacyjnych aplikacji z zakresu bankowości.

Wybrał i oprac.: (sb)