Promowanie miasta i kraju

28-09-2018

W Pałacu Biedermanna odbyła się 25 czerwca oficjalna inauguracja Szkoły Letniej European Union Challenges: the New Context of Unity and Diversity . Wzięli w niej udział studenci z: Brazylii, Ekwadoru, Meksyku, Ukrainy, Rosji. Do Łodzi przybyli również profesorowie towarzyszący tym studentom oraz dodatkowo profesorowie z Turcji i USA. Obecni byli ambasadorowie państw, z których wywodzą się uczestnicy szkoły letniej, przedstawiciele władz miasta oraz władz uniwersyteckich.

Uczestnicy szkoły letniej podczas oficjalnej inauguracji w Pałacu Biedermanna

Uczestnicy szkoły letniej podczas oficjalnej inauguracji w Pałacu Biedermanna

Fot. CP UŁ

Na tegorocznej, czternastej już edycji szkoły letniej, która potrwa do 7 lipca, podejmowane będą rozważania na temat wyzwań społeczno-gospodarczych jakie stoją przed krajami będącymi członkami Unii Europejskiej. Zostaną wyjaśnione zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji między unią, a pozostałymi państwami. Szkoła ma na celu umożliwienie młodym ludziom z różnych krajów nawiązanie kontaktów i współpracy oraz dyskusji na temat kulturowych, społecznych oraz ekonomicznych aspektów związanych z procesami globalizacji i integracji europejskiej. Wykłady i debaty naukowe pozwolą przybliżyć zagranicznym gościom zagadnienia związane z przemianami współczesnego społeczeństwa polskiego. Organizacja międzynarodowego seminarium jest również formą promocji Polski i polskiej kultury, a także Łodzi jako miasta rozwijającego się, o dużym potencjale naukowym, kulturowym i gospodarczym.

Program szkoły letniej, w której weźmie udział blisko osiemdziesięciu słuchaczy, przewiduje realizację zajęć dydaktycznych, w tym terenowych oraz organizację wycieczek po Łodzi i regionie, warsztatów kulturalnych, spotkań integracyjnych. Zajęcia przygotowane na wysokim poziomie (wykłady, debaty, warsztaty) oraz ich interdyscyplinarny charakter, gwarantuje odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna UŁ i uczelni partnerskich. Po zakończeniu seminarium studenci otrzymają certyfikat potwierdzający zaliczenie zajęć i uzyskanie 6 ECTS. Projektem zarządza zespół pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. W jego realizację zaangażowani są również doktoranci i studenci uniwersytetu odpowiedzialni za przygotowanie zajęć kulturalnych, sportowych i integracyjnych.

Głos zabiera prof. Ryszard Piasecki, współorganizator szkoły letniej, były ambasador RP w Chile

Głos zabiera prof. Ryszard Piasecki, współorganizator szkoły letniej, były ambasador RP w Chile

Fot. CP UŁ

Jest to wyjątkowa inicjatywa, podjęta swego czasu przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, i – jak dotąd – jedyna taka w Łodzi. Jej historia sięga roku 2004, kiedy to władze, wspomnianego wcześniej wydziału UŁ i Facultades Metropolitanas Unidas w Sao Paulo, zawarły porozumienie dotyczące utworzenia Polsko-Brazylijskiej Szkoły Letniej. Dwa lata później do szkoły dołączył Universidad SEK z Quito, a w latach następnych kolejne uczelnie. Jej uczestnikami byli studenci, m.in., z: Brazylii, Ekwadoru, Meksyku, Argentyny, Chile, Japonii, Chin, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Węgier, Litwy, Hiszpanii, Turcji i Włoch. W okresie minionych trzynastu lat w zajęciach szkoły letniej wzięło udział 670 osób.

Współpraca z Uniwersytetem Facultades Metropolitanas Unidas w Sao Paulo, Universidad Internacional SEK w Quito, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires w Olavarii, Universidad Autonoma del Estado de Mexico w Toluce oraz Uniwersytetem w Iwanowie ma charakter stały. Dzięki temu studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wyjeżdżają na podobne seminaria organizowane przez zagranicznych partnerów uniwersytetu. Do tej pory skorzystało z tej możliwości blisko czterystu słuchaczy tego wydziału.

(cp)