Szoah – impulsem pytań o Boga i człowieka

28-09-2018

Artur Kołodziejczyk, doktorant na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, został laureatem państwowego stypendium izraelskiego rządu na roczny staż naukowo-badawczy na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Tel Awiwie.


Naukowiec przygotowuje w Katerze Filozofii Współczesnej UŁ dysertację nt. Szoah jako impuls do rewizji filozoficznych pytań o Boga i człowieka – w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa . Jest jednym z najlepiej zapowiadających się młodych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadząc prace badawcze w Jerozolimie, stara się zrozumieć w jaki sposób Holokaust wpłynął na powojenne myślenie o Bogu i człowieku w ujęciu dwojga żydowskich myślicieli.

Fot. WFH UŁ

– Bliskość Biblioteki Uniwersytetu w Tel Awiwie, Archiwum Instytutu Yad Vashem oraz Biblioteki Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie daj mi wyjątkową możliwość pogłębienia wiedzy dzięki analizie materiałów źródłowych. Ten wyjazd to także niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia konsultacji z izraelskimi ekspertami z zakresu filozofii współczesnej. Ponadto mogę również przybliżyć młodym Izraelczykom zagadnienia współczesnej filozofii polskiej podczas ćwiczeń, które prowadzę dla studentów filozofii w semestrze letnim – mówi doktorant UŁ.

Warto też dodać, że jest on jest jednym z pięciu badawczy wyróżnionych stypendium izraelskiego rządu.

cp, sb