Marsjańskie łaziki

28-09-2018

Luiza Wieczorek i Wiktor Piech, doktoranci Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z drużyną Raptors z Politechniki Łódzkiej, wywalczyli IV miejsce w zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge, które odbyły się w dniach 31 maja-2 czerwca na pustyni Utah w Stanach Zjednoczonych.

Podczas zawodów łazików marsjańskich roboty mobilne każdej z drużyn rywalizują ze sobą w różnego rodzaju zadaniach, takich, jak jazda autonomiczna lub pomoc astronautom. Łódzcy studenci byli odpowiedzialni za jedno z zadań, czyli Science Task, gdzie analizowali próbki gleby i dane meteorologiczne zebrane przez łazik w samodzielnie skompletowanym laboratorium. W poprzednim roku drużyna Raptors zajęła V miejsce spośród trzydziestu pięciu drużyn uczestniczących URC. Warto podkreślić, że w tegorocznych zawodach prym wiodły zespoły z Polski. Zwyciężył PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej, trzecie miejsce zajął IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a czwarte – wspomniany już wcześniej zespół Raptors z Politechniki Łódzkiej zasilony dwojgiem doktorantów z Uniwersytetu Łódzkiego.

Fot. Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu UŁ

W konkursie łącznie wzięło udział trzydzieści sześć zespołów z dziesięciu krajów: Australii, Bangladeszu, Egiptu, Indii, Kanady, Meksyku, Polski, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Najwięcej, bo aż jedenaście, reprezentowało uczelnie techniczne USA.

x x x

University Rover Challenge (URC) są zawodami łazików przewidzianymi dla zespołów studenckich. Co roku drużyny z całego świata przyjeżdżają rywalizować do Stanów Zjednoczonych, na pustynię w stanie Utah. Konkurują ze sobą, m.in., w: zbieraniu próbek, symulowaniu wsparcia astronauty, przejeździe przez trudny teren i serwisowaniu sprzętu. Odbywa się także prezentacja łazików poszczególnych zespołów, podczas której przedstawia się zastosowane w ich konstrukcji rozwiązania technologiczne. Często łaziki startujące zawodach nazywa się “marsjańskimi”, głównie z uwagi na trudny teren URC oraz wsparcie Mars Society.

Oprac.: (sb)