Wrocławska uczelnia jubilatowi

28-09-2018

Nieczęsto się zdarza, aby rocznicowe jubileusze uczonych były świętowane nie na ich macierzystych uczelniach. Takim wyjątkiem była sesja Między Śląskiem i Austrią zorganizowana 15 czerwca z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy Konsulatu Republiki Austrii i Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze-Jagniątkowie.


Znając życiorys łódzkiego uczonego, miejsce jubileuszowego sympozjum nie dziwi. Przypomnijmy, że profesor urodził się 2 kwietnia 1948 r. w Jeleniej Górze. Niebawem rodzice przeprowadzają się do Wrocławia, gdzie mieszkają do roku 1955. Od tego czasu Krzysztof A. Kuczyński mieszka w Łodzi, kończy filologię germańską Uniwersytetu Łódzkiego i zostaje asystentem na macierzystej uczelni. Na UŁ przechodzi wszystkie szczeble kariery akademickiej, sprawując m.in., funkcje kierowników Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii na Wydziale Filologicznym, a następnie Katedry Badań Niemcoznawczych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Równolegle przez dwie kadencje (lata 2002– 2011) piastuje godność rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Profesor Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, w serdecznych słowach prezentuje sylwetkę jubilata i jego wieloletnie związki z tą uczelnią

Profesor Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, w serdecznych słowach prezentuje sylwetkę jubilata i jego wieloletnie związki z tą uczelnią

Fot. Christian Henke

Z Uniwersytetem Wrocławskim łączą profesora liczne więzy: tutaj w roku 1981 przeprowadził swój przewód habilitacyjny, pozostając przez długie lata w ścisłych, serdecznych relacjach naukowych z wieloma germanistami i historykami wrocławskimi: prof. prof. Zdzisławem Żygulskim, Marianem Szyrockim, Norbertem Honszą, Anną Stroką, Karolem Fiedorem, Eugeniuszem Tomiczkiem, Edwardem Białkiem, Mirosławą Czarnecką, Markiem Hałubem, a także licznymi młodymi badaczami, którym pisał liczne recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych. Opracowywał także opinie na tytuł profesora oraz doktoraty honorowe. Organizował wspólne konferencje.

Zagadnieniem, które szczególnie mocno powiązało łódzkiego uczonego z wrocławską germanistyką, była twórczość śląskich pisarzy Carla i Gerharta Hauptmannów.

Profesor Krzysztof A. Kuczyński

Profesor Krzysztof A. Kuczyński

Fot. ze zbiorów własnych autora

Sympozjum wrocławskie odbyło się w reprezentacyjnej auli Oratorium Marianum przy Placu Uniwersyteckim. Uroczystość otworzył prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który omówił sylwetkę prof. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, jego wieloletnie związki z UWr i wręczył mu Księgę Jubileuszową, przygotowaną staraniem pracowników Instytutu Filologii Germańskiej wrocławskiej uczelni.

W części oficjalnej życzenia jubilatowi złożyli: prof. Marcin Cieński, dziekan Wydziału Filologicznego; prof. Tomasz Małyszek, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, a także Edward Wąsiewicz, konsul Republiki Austrii we Wrocławiu. Wszyscy podkreślali wybitną rolę profesora w dziedzinie filologii germańskiej i jego niezmienną od lat życzliwość dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Goście, w tym liczni pracownicy naukowi kilkunastu polskich uczelni oraz ośrodków naukowych i muzealnych, licznie przybyli na tę uroczystość. Spośród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in., prof. prof. Jan Miodek, Mirosława Czarnecka, Anna Małgorzewicz, Marek Hałub, Urszula Bonter, Tomasz Małyszek, Edward Białek. Naukę polską reprezentowały liczne dalsze placówki, m.in., Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Częstochowska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa we Frankfurcie nad Odrą, Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze. Obecni byli: prof. prof. Stefan H. Kaszyński, Maria Krysztofiak-Kaszyńska, Piotr Obrączka, Grażyna Szewczyk, Mirosław Ossowski, Katarzyna Grzywka-Kolago, Elżbieta Hurnik, Julian Maliszewski, Anna Warakomska, Anna Wzorek, a także Janusz Skowroński, dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna oraz dr Ilona Czechowska, wieloletni sekretarz naukowy Karla Dedeciusa, obecnie pracownik Fundacji Karla Dedeciusa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Wszystkich prominentnych polskich uczonych, przybyłych na uroczystość spoza Wrocławia, wymienić nie sposób.

Skan okładki jednego z wydawnictw jubileuszowych (oprac.: T. Dubicki i E. Kuczyński)

Skan okładki jednego z wydawnictw jubileuszowych (oprac.: T. Dubicki i E. Kuczyński)

Program sympozjum koncentrował się na tematach badawczych bliskich jubilatowi, którym poświęcił wiele lat twórczego wysiłku. Referaty dotyczyły, m.in., naukowych kontaktów Krzysztofa A. Kuczyńskiego z Karlem Dedeciusem (dr Ilona Czechowska), wkładu profesora w takie dziedziny jak stosunki polsko-austriackie (dr Justyna Radłowska) czy życie i dzieło braci Carla i Gerharta Hauptmannów (dr Marta Filipowska i dr Ewa Musiał). Inne wystąpienia omawiały, np. metodologię badawczą jubilata oscylująca między komparatystyką a interdyscyplinarnością (prof. Julian Maliszewski), rolę Górnego Śląska w pracach profesora (prof. Grażyna Szewczyk).

Odczytany został adres gratulacyjny dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego prof. Radosława Bani.

Oprawę muzyczną stanowiły utwory fortepianowe, na trąbkę oraz śpiew w wykonaniu uczniów wrocławskich szkół muzycznych, mających za sobą nierzadko cenne międzynarodowe sukcesy. Warto dodać, że kierownictwo naukowe sympozjum spoczywało w rękach dr Justyny Radłowskiej i dr Urszuli Kawalec z Instytutu Filologii Germańskiej.

W swoim wystąpieniu jubilat podziękował za niezwykle ważną, wzruszającą dla niego inicjatywę Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli poświęconego mu sympozjum. Zaprezentował także obszerny zestaw zdjęć ukazujących jego biografię, rodzinę, a także liczne kontakty z polskim i zagranicznymi uczonymi. W części nieoficjalnej liczne gratulacje, życzenia i kwiaty poświadczyły niecodzienne miejsce prof. Krzysztofa A. Kuczyńskiego w polskiej germanistyce. Łódzki uczony został godnie uczczony w dniach swojego jubileuszu przez krajową elitę filologów, historyków i muzealników. W opinii wielu uczestników (dodajmy, że sympozjum filmował Christian Henke, współpracownik Sächsische Zeitung ) było to niezwykle udane spotkanie naukowców-przyjaciół. Dzięki władzom i pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego łódzkiemu profesorowi zostały oddane niecodzienne honory. Wrocław, miasto w którym Krzysztof A. Kuczyński spędził lata wczesnej młodości, pamiętał o swym Przyjacielu.

Tadeusz Dubicki