Nowi profesorowie

28-09-2018

Kolejnej grupie nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki nadane zostały tytuły naukowe profesora. Akty nominacyjne wręczył im prezydent Andrzej Duda. Uroczystość z tej okazji odbyła 21 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Wśród nominowanych znalazło się troje naukowców Uniwersytetu Łódzkiego: Marcin Palusiak, profesor nauk chemicznych; Dorota Samborska-Kukuć , profesor nauk humanistycznych oraz Bogusława Elżbieta Urbaniak , profesor nauk ekonomicznych.

Profesor Marcin Palusiak

Profesor Marcin Palusiak

Fot. WCh UŁ

Niżej prezentujemy ich sylwetki naukowe i zdjęcia.

Profesor Marcin Palusiak, kierownik Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemii. W roku 2001 ukończył studia na Wydziale Fizyki i Chemii UŁ, w 2005 obronił pracę doktorską w dziedzinie chemii strukturalnej. Stopień doktora habilitowanego (tematyka habilitacji w dziedzinie fizycznej chemii organicznej) uzyskał w 2010 r. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z naturą wiązania chemicznego, słabymi oddziaływaniami wewnątrz i międzycząsteczkowymi, analizą topologiczną rozkładu gęstości elektronowej, efektami π-elektronowymi oraz aromatycznością. W swych badaniach stosuje metody obliczeniowe bazujące na teorii kwantowo-chemicznej oraz techniki dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kryształach związków organicznych i metaloorganicznych. Jest autorem lub współautorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych w pismach o zasięgu międzynarodowym.

Profesor Dorota Samborska-Kukuć

Profesor Dorota Samborska-Kukuć

Fot. WF UŁ

Profesor Dorota Samborska-Kukuć, kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym. Absolwentka filologii polskiej na UŁ. W roku 2001 obroniła rozprawę doktorską nt. Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku . Habilitację – z wyróżnieniem rady wydziału – uzyskała w 2010 r. na podstawie rozprawy Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788–1878) – pisarz i wydawca . Jest historykiem literatury, kresoznawcą, genealogiem, biografem. Zajmuje się – jako literaturoznawca – przede wszystkim dziewiętnastowiecznością, szczególnie zaś zjawiskami i fenomenami pogranicznymi (Białoruś, Inflanty) oraz – jako genealog – rekonstruowaniem i korygowaniem biografii, głównie postaci i rodzin związanych z literaturą. Współpracuje z Polskim Słownikiem Biograficznym. Opublikowała dziesięć książek (w tym siedem monografii, podręcznik akademicki, edycję dzieła literackiego, teksty źródłowe) oraz ponad sto artykułów naukowych.

Profesor Bogusława E. Urbaniak

Profesor Bogusława E. Urbaniak

Fot. WE-S UŁ

Profesor Bogusława E. Urbaniak, dyrektor Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, od ponad czterdziestu lat związana z Uniwersytetem Łódzkim. Absolwentka kierunku ekonomia, doktor hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, ekonomiki rynku pracy. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje także zarządzanie zasobami ludzkimi oraz politykę społeczną. Specjalizuje się w problematyce wielowymiarowych uwarunkowań aktywności osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Zainteresowania badawcze profesor koncentrują się wokół polityki emerytalnej, polityki zatrudnienia oraz zarządzania starzejącymi się zasobami pracy. Autorka ponad dwustu publikacji; bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.

Oprac.: (ga)