Wzmocnienie głosu doktorantów

28-09-2018

Doktoranci z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego podpisali 21 maja list intencyjny. Można to uznać początek odbudowywania wzajemnych relacji między poszczególnymi samorządami doktoranckimi w Łodzi.

Porozumienie zostało parafowane podczas II Dnia Doktoranta na Uniwersytecie Łódzkim, który zorganizowany został na Wydziale Filologicznym UŁ.

Szkolenie przygotowane dla doktorantow przez Narodowe Centrum Nauki

Szkolenie przygotowane dla doktorantow przez Narodowe Centrum Nauki

Fot. Maciej Andrzejewski

Jego celem wzmocnienie głosu doktorantów w Łodzi oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć. Liczymy, że zgodnie z zapowiedziami, w najbliższej przyszłości listy intencyjny podpiszą także przedstawiciele pozostałych samorządów doktoranckich łódzkich szkół wyższych – stwierdza Piotr Kosmowski, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

Władze UŁ konsekwentnie stawiają na młodych naukowców. Uczelnia może mówić, między innymi, o dużej skuteczności w pozyskiwaniu grantów PRELUDIUM, czyli dofinansowań prac badawczych osób, które nie mają jeszcze stopnia doktora.

Doktoranci to przyszłość uczelni. Powinni mieć zapewnione jak najlepsze warunki do rozwoju naukowego – mówi prof. Tomasz Cieślak, prorektor UŁ ds. studenckich, podczas oficjalnego otwarcia II Dnia Doktoranta na Uniwersytecie Łódzkim.

Bal Doktoranta

Bal Doktoranta

Fot. Maciej Andrzejewski

Omawiano wówczas, m.in., zmiany jakie zostaną wprowadzone na studiach III stopnia wraz z wejściem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Był też panel dyskusyjny dotyczący ścieżek kariery doktorantów. Wystąpili w nim: prof. T. Cieślak, Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Adam Pustelnik, dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

Zdajemy sobie sprawę, że o takich sprawach należy rozmawiać, bo nie wszyscy, którzy obronią rozprawę doktorską są zatrudniani na uczelniach wyższych – zwraca uwagę P. Kosmowski.

Ważnym obrad spotkania była kwestie korzystania w Polsce z wypracowanej w akademickim świecie wiedzy, a także doceniania badań podstawowych, których wartość często trudno jest oszacować – dodaje Błażej Filanowski z URSD UŁ prowadzący panel.

Dla uczestników spotkania przygotowano również szkolenia przygotowane przez Narodowe Centrum Nauki, Centrum Transferu Technologii UŁ i Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a także atrakcje o charakterze rekreacyjno-towarzyskim: pokój zagadek, turniej bowlingowy i Bal Doktoranta.

Drugi Dzień Doktoranta zorganizowała Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów oraz Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ.

cp, sb