Innowatorzy edukacji

28-09-2018

W siedzibie Muzeum Miasta Łodzi, dawnym pałacu Izraela Poznańskiego odbyło się 8 czerwca uroczyste XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.


Jego kapituła, powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przyznała tytuły i certyfikaty w dwudziestu czterech kategoriach. W tym roku siedmioro wykładowców Wydziału Nauko o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego znalazło się w gronie wyróżnionych. Tytułami i certyfikatami uhonorowani zostali: prof. Bogusław Śliwerski Złoty Certyfikat Mistrza Pedagogii , dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska Kreator Innowacji, dr Lidia Janiszewska Kreator Kompetencji Społecznych, dr Bożena Banasiak Kreator Kompetencji Społecznych, dr Renata Góralska Mistrz Pedagogii , dr Joanna Sosnowska Homo Creator, dr Arleta Suwalska Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.

Cykliczna inicjatywa monitorowania i wyróżnienia autorów innowacyjnych modeli i praktyk edukacyjnych jest unikatowym przedsięwzięciem w skali kraju. Umożliwia zaprezentowanie osób i instytucji, które w sposób odważny i nowatorski wykorzystują w działalności edukacyjnej swój potencjał twórczy – od idei po realizację. Społeczność edukacyjna potraktowana jest bardzo szeroko. Obejmuje zarówno reprezentantów środowiska oświatowo-szkolnego, akademickiego i edukacji pozaformalnej. Bierze też pod uwagę otoczenie społeczno-biznesowe, w którego działalności obecny jest element/profil edukacyjny.

Nieszablonowa praca z uczniem/studentem, wychowankiem czy podopiecznym wymaga osób utalentowanych, kompetentnych i chętnych, by współtworzyć lepszą praktykę edukacyjną. Z jednej strony jest zatem źródłem odpowiedzialnej zmiany, zakładającej podmiotowy rozwój każdej jednostki. Z drugiej – stanowi inkubator ludzi z pasją, którzy chcą i potrafią czerpać radość i siłę z podejmowania wielopoziomowych interakcji z drugim człowiekiem. Edukatorów, którzy nie boją się poszukiwać alternatywnych rozwiązań i angażować się w nie, by najpełniej towarzyszyć uczącemu się w jego rozwoju.

(cp)