Marszałek nagrodził

28-09-2018

Podsumowana została XIX edycja konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim.


Wśród nagrodzonych prac znalazły się: rozprawa doktorska poświęcona problematyce przemian krajobrazu rolniczego autorstwa Renaty Włodarczyk-Marciniak z Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego nt. Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy oraz praca magisterska Justyny Kołodziejczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego nt. Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim – stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało sześćdziesiąt jeden prac, z których nagrodzone zostały: rozprawa habilitacyjna, trzy rozprawy doktorskie oraz trzy prace magisterskie. Promują one Łódzkie, a wyniki badań prowadzonych przez naukowców nagrodzonych prac mają charakter użyteczny dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu.

Oprac.: (sb)