List z Salamanki

28-09-2018

Profesor Grzegorz Urbanek, prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentował uczelnię podczas IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia w dniach 21-22 maja w hiszpańskiej Salamance. Uczestniczyło w nim ponad sześciuset rektorów i nauczycieli akademickich z całego świata, polityków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji.

Odbyły się, m.in., dyskusje panelowe koncentrujące się wokół trzech głównych tematów: Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym , Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem? oraz Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny .

Uniwersytet Łódzki jako uczelnia, która mocno stawia na wzmacnianie relacji międzynarodowych i rozwój badawczy, nie mógł być nieobecny na tak ważnym spotkaniu. Jesteśmy niezwykle dumni, że znajdujemy się w elitarnym gronie uczestników Universii i wykorzystujemy tę okazję, aby uczyć się od innych – powiedział prof. G. Urbanek.

Podsumowaniem spotkania było opublikowanie Listu z Salamanki , zawierającego główne wnioski i propozycje przedsięwzięć zmierzających do stworzenia uniwersytetu przyszłości oraz realizacji misji uczelni wyższych, to jest wsparcia postępu i rozwoju społecznego.

x x x

Podobnie, jak i trzy poprzednie (Rio de Janeiro – 2014), Guadalajara – 2010, Sewilla – 2005), IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia było sponsorowane przez Banco Santander, realizujący największe inwestycje w światowym szkolnictwie. W programie Santander Universidades, który w Polsce prowadzi Bank Zachodni WBK, Grupa Santander współpracuje z ponad tysiącem uczelni w dwudziestu jeden krajach oraz z ponad tysiąc trzystoma szkołami wyższymi Ameryki Łacińskiej realizując program Universia.

cp, sb