Z Chin do Łodzi

01-10-2018

Pod hasłem Understanding Poland: Economy, Society and Science rozpoczęła się 16 lipca druga szkoła letnia Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowana dla studentów z Chin.


Do Łodzi przybyło stu czterdziestu słuchaczy oraz ich opiekunowie z sześciu uczelni Państwa Środka: Sichuan University, Jinan University, Hezhou University, Nankai University, Shezhen University i Zhengzhou University. Zajęcia rozpoczęli od nauki naszego języka. Poprowadzili nauczyciele ze  Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ . Młodzi Chińczycy poznają też najistotniejsze elementy historii Łodzi, Polski oraz polskiej sztuki. Wykłady z tego zakresu poprowadzą pracownicy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Proponowana tematyka jest szeroka i dotyczy różnorodnych aspektów historii, sztuki i kultury miasta i kraju. Począwszy od dziejów średniowiecznych Polski i centralnej Europy, poprzez polską kulturę szlachecką czasów unii polsko-litewskiej, niezwykle dynamiczny dla rozwoju Łodzi okres XIX i XX w., wpływającą na utrwalenie się mitu o nowoczesności polską sztukę przełomu wieków, aż po problematykę związaną ze sposobami adaptacji poindustrialnego dziedzictwa miasta i związki polskiej awangardy z Muzeum Sztuki w Łodzi.

Chińscy studenci oklaskami dziękują za ciepłe powitanie na Uniwersytecie Łódzkim

Chińscy studenci oklaskami dziękują za ciepłe powitanie na Uniwersytecie Łódzkim

Fot. Maciej Andrzejewski

Na pięciu wydziałach uniwersytetu zorganizowane zostaną wykłady modułowe prowadzone w języku angielskim: Wydział Matematyki i Informatyki – Computer Science; Wydział Zarządzania – Design Thinking; Wydział Filologiczny – Successful Communication; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – Polish Economy, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – Ecohydrology.

Przed chińskimi studentami bogaty program zajęć, nie tylko ściśle naukowych: zwiedzą oni Łódź, m.in., Księży Młyn i EC1; zaproszeni zostaną na występy zespołu ludowego. Wyjadą również poza miasto i region. Przewidziane są wycieczki do Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawy i Żelazowej Woli.

Na pięciu wydziałach UŁ zorganizowane zostaną wykłady modułowe prowadzone w języku angielskim: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ – Computer Science, Wydział Zarządzania UŁ – Design Thinking, Wydział Filologiczny UŁ – Successful Communication, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ – Polish Economy, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ – Ecohydrology.

W inauguracji szkoły, na Wydziale Filologicznym, uczestniczył prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.

 Pierwsza lekcja polskiego

Pierwsza lekcja polskiego

Fot. Maciej Andrzejewski

Jej organizatorem jest  Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ . Jednostka uczelniana, która szybko zyskuje na znaczeniu, jeśli chodzi o poziom prowadzonych badań, a także pod względem oddziaływania, na polską politykę realizowaną w rejonie Azji i Pacyfiku. Profesor Dominik Mierzejewski , który personalnie odpowiada za funkcjonowanie szkoły, został ostatnio doradcą ministra spraw zagranicznych ds. Azji i Pacyfiku, o czym obszerniej informujemy w tym numerze Kroniki.

Słuchacze z Kraju Środka uczą się odpowiadać na pytanie: - Jak masz na imię?

Słuchacze z Kraju Środka uczą się odpowiadać na pytanie: - Jak masz na imię?

Fot. Maciej Andrzejewski

Partnerami wydarzenia są: Beijing Foreign Studies University, Sichuan University oraz Nankai University, a sponsorami Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Hatrans Logistics Ltd.

x x x

Warto przypomnieć, Uniwersytet Łódzki od lat gości studentów z Państwa Środka i współpracuje z chińskimi uczelniami. Rocznie kształci się na UŁ około stu pięćdziesięciu studentów z tego kraju . – Chińczyków bardzo interesują zagadnienia związane z naszą transformacją gospodarczą. Ekohydrologia z kolei to ważna dyscyplina w dziedzinie ochrony środowiska, na czym Chińczykom coraz bardziej zależy, a naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego mają ogromne doświadczenia w tym zakresie mówi prof. Dominik Mierzejewski, kierownik Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ .

cp i sb