Kierunek: francuskojęzyczne kraje Afryki Zachodniej

28-09-2018

Polsko-Francuskie Studia Zarządzania typu MBA na Uniwersytecie Łódzkim były współorganizatorem pierwszej edycji Międzynarodowego Forum Młodych Przedsiębiorców, które odbyło się 4 lipca w Pałacu Biedermanna.

Idea tego spotkania zrodziła się wśród słuchaczy programu MBA pochodzących z różnych francuskojęzycznych krajów Afryki Zachodniej, w tym głównie z Nowej Gwinei, Senegalu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Wszyscy ci młodzi ludzie marzą o tworzeniu i rozwoju własnych firm, starając się znaleźć własne miejsce w szerokim nurcie stymulowania przedsiębiorczości na kontynencie afrykańskim .

Trzech studentów: Abdou Mane, Severin Cece Lamahi, Noubary Doumbia – inicjatorów forum – stworzyło już taką firmę, do której zaprosiło Widelyne Petion, koleżankę z  Paryża. Firma Welbi Group powstała dzięki pomocy prawnej mecenas Alicji Bień, konsul Honorowej Republiki Francuskiej w Łodzi i jednocześnie wykładowczyni prawa handlowego i prawa pracy Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Pani konsul zainteresowała projektem Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski, jako partnerów wspierających całe przedsięwzięcie na zasadzie szeroko rozumianej współpracy z krajami frankofońskimi. Ambasada Francji oraz Instytut Francuski były reprezentowane przez Anne Kasprzack, koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej.

Grupowa fotografia uczestników forum przed wejściem do Pałacu Biedermanna

Grupowa fotografia uczestników forum przed wejściem do Pałacu Biedermanna

Fot. CP UŁ

Dodatkowo pani konsul zaprosiła do udziału w konferencji Urszulę Majorkiewicz, dyrektorkę Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Paryżu. Atutem izby jest doświadczenie w zakresie organizacji misji handlowych polskich przedsiębiorców, w tym także misji do francuskojęzycznych krajów afrykańskich, a zwłaszcza do Senegalu. Dzięki inicjatywie izby do udziału w forum zaproszono również polskie firmy prowadzące już współpracę z krajami Afryki lub też zainteresowane jej rozwojem w przyszłości.

Honorowym gościem forum był Diombass Diaw, radca minister, szef Biura Ekonomicznego Ambasady Senegalu w Polsce. Pełni on szczególną rolę w Republiki dyplomacji swego kraju, gdyż jest jednym z siedmiu szefów biur reprezentujących Senegal na świecie i zajmujących się stymulowaniem międzynarodowych inwestycji i relacji biznesowych. Dyplomata zaprezentował możliwości inwestycji oraz wymiany międzynarodowej z Senegalem jako szeroko rozbudowanej strategii zrównoważonego rozwoju kraju, jaką przyjęto dla horyzontu 2035. Strategia ta formułuje szereg celów dotyczących rozwoju infrastruktury, w tym zwłaszcza: transportu i logistyki, przetwórstwa rolno-spożywczego; wielu innych gałęzi przemysłu, górnictwa i energetyki oraz mieszkalnictwa, służby zdrowia, edukacji, turystyki .

Studenci programu MBA zaprezentowali wybrane kraje Afryki Zachodniej; oprócz Senegalu, Nową Gwineę oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Prezentacje te ukazały ogromny potencjał wspomnianych krajów, głównie w sferze wydobycia bogactw naturalnych oraz rolnictwa, jak i bardzo szeroką skalę potrzeb w dziedzinie rozwoju gospodarczego za pośrednictwem inwestycji zagranicznych.

Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Domański; Diombass Diaw, radca minister Ambasady Republiki Senegalu; mecenas Alicja Bień, konsul honorowy Republiki Francuskiej w Łodzi; Anne Kasprzack, koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej ambasady francuskiej w Polsce; Alicja Tarkowska

Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Domański; Diombass Diaw, radca minister Ambasady Republiki Senegalu; mecenas Alicja Bień, konsul honorowy Republiki Francuskiej w Łodzi; Anne Kasprzack, koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej ambasady francuskiej w Polsce; Alicja Tarkowska

Fot. Paweł Bryła

Aspekty prawne współpracy z krajami Afryki Zachodniej zostały przedstawione przez mecenas Alicję Bień i jej współpracownicę Alicję Tarkowską. Prezentacja ta  wskazywała na konieczność zwracania szczególnej uwagi na zapisy dotyczące zarówno tworzenia firm w krajach afrykańskich, jak i zawierania konkretnych umów o wymianie handlowej.

Profesor Tomasz Domański, dyrektor Polsko Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA zaprezentował dwudziestopięcioletnie tradycje programu w zakresie kształcenia przedsiębiorców z różnych krajów i rozwoju przedsiębiorczości wśród słuchaczy znających francuski. Specyfika kształcenia przedsiębiorców w tym języku stwarza możliwości uczestnictwa w programie studentów z francuskojęzycznych krajów Afryki Zachodniej. Słuchacze ci mogą przygotowywać prace dyplomowe dotyczące tworzenia własnych firm oraz projektów ukierunkowanych na współpracę z krajami afrykańskimi. Wydaje się, iż wielu polskich przedsiębiorców, zainteresowanych rozwojem współpracy z krajami afrykańskimi, może przyjąć jako stażystów studentów programu MBA i powierzyć im analizę opłacalności określonych projektów oraz przygotowanie sieci kontaktów przydatnych do zainicjowania wymiany handlowej. Podczas seminarium niektórzy przedsiębiorcy deklarowali już chęć nawiązania takiej współpracy. W sferze edukacyjnej partnerem akademickim UŁ może być także ośrodek frankofoński na Uniwersytecie w Szegedzie na Węgrzech, który zajmuje się różnymi formami współpracy krajów afrykańskich z krajami europejskimi, w tym zwłaszcza z Europy Środkowej. Przedstawiciele tego ośrodka wyrazili chęć takiej współpracy .

W forum uczestniczyło blisko siedemdziesiąt osób, reprezentujących dwanaście krajów, a wśród nich wykładowcy, studenci i absolwenci programu Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania, przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, przedstawiciele zagranicznych ambasad oraz instytucji regionalnych i lokalnych działających na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, współpracownicy Alliance Francaise, a także Centrum Badań i Studiów Francuskich UŁ .

Organizatorzy międzynarodowego spotkania czynią starania aby stało się ono stałym elementem programu kształcenia na studiach MBA i miejscem spotkań oraz wymiany doświadczeń młodych przedsiębiorców w zakresie rozwoju przedsiębiorstw w krajach frankofońskich.

Tomasz Domański