Łodzinie w nowych władzach Sekcji Nauki Solidarności

01-10-2018

W Falentach, podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, wybrano 18 maja nowe władze tej sekcji. Na ich czele stanął dr Dominik Szczukocki, przewodniczący zakładowej Solidarności na Uniwersytecie Łódzkim. Do rady sekcji wybrana została również prof. Joanna Wibig z UŁ.

 Doktor Dominik Szczukocki, nowy przewodniczący Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

Doktor Dominik Szczukocki, nowy przewodniczący Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

Fot. CP UŁ

Władze uczelnianej Solidarności są przekonane, że na wybór dwóch osób z uniwersytetu wpłynęły wysoka ocena dotychczasowych działalności komisji zakładowej, jak i indywidualne zaangażowanie przedstawicieli związku w dotychczasowych pracach KSN. Ponadto uznają to za dowód zaufania i poparcia wymagające odpowiedzialności i realizacji wyzwań, jakie w najbliższych latach stoją przed Solidarnością.

Po ukonstytuowaniu się Krajowa Sekcja Nauki rozpoczęła 19 maja nową kadencję 2018–2022.

Oprac.: (sb)