W proteście przeciwko nowej ustawie

28-09-2018

Protest przeciwko projektowi nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , tzw. Ustawie 2.0, rozpoczęła 7 czerwca część studentów i pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego .


Zorganizowano, m.in., debatę nad tym projektem, pokaz filmu dokumentalnego poświęconego strajkowi studentów łódzkich 1981, wykłady otwarte akademików wspierających protest. Codziennie przed wejściem do siedziby wydziału przygotowywano otwarte spotkania tzw. formuły teach-in. Wywieszono też czarną flagę.

Taka flaga pojawiła się również na gmachu Wydziału Filologicznego i Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Do protestu symbolicznie dołączyły Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz uczelniana Solidarność.

To część ogólnopolskiej akcji sprzeciwu wobec projektu ustawy zmieniającej zasady działania uczelni wyższych w Polsce. Została ona rozpoczęta na Uniwersytecie Warszawskim. Przystąpiły do niej także jednostki akademickie: Białegostoku, Krakowa, Opola, Szczecina, Torunia i Wrocławia.

Oprac.: (sb)