Uniwersytecka badaczka w Komitecie Naukowym Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

28-09-2018

Doktor Joanna Kulesza – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w prawie międzynarodowym i prawie nowych technologii – weszła 4 czerwca w skład Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.


Gremium to czuwa nad wysokim poziomem naukowym opinii doradczych agencji. Tworzy je jedenastu niezależnych, wybitnych ekspertów międzynarodowego prawa z zakresu praw człowieka. Obecny skład został wybrany przez Zarząd agencji w maju tego roku spośród stu zgłoszonych kandydatur. Wśród nowo powołanych członków, oprócz reprezentantki UŁ – na co dzień współpracującej także z Radą Europy, Haskim Centrum Studiów Strategicznych, Internetową Korporacją ds. Przyznanych Nazw i Numerów – są, m.in., Martin Scheinin, pierwszy specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i terroryzmu; François Crépeau, specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw migrantów; Julia Laffranque, estońska sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Fot. CP UŁ

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej od roku 2007 formułuje wytyczne dla polityków krajów członkowskich i polityków unijnych w dziedzinie praw człowieka. Jest organem w pełni niezależnym, którego rekomendacje powstają na podstawie obiektywnej oceny stanów faktycznych i prawnych dokonanej przez ekspertów, co gwarantując jego apolityczny charakter. Nowi członkowie komitetu sprawować będą swoje funkcje przez pięć kolejnych lat.

Wśród odchodzących członków Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej Polskę reprezentował prof. Roman Wieruszewski, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN i kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, powstałego w roku 1973.

cp, sb