Szef resortu spraw zagranicznych docenił

28-09-2018

Anna Grabarczyk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała najwyższą możliwą nagrodę ministra spraw zagranicznych w 29. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.


Spośród dwudziestu ośmiu nadesłanych w tym roku prac nagrodzono siedem. Reprezentantka UŁ, jako jedyna, otrzymała nagrodę pierwszego stopnia. Oprócz niej nagrodzono lub wyróżniono również absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocławskiego oraz Uczelni Łazarskiego.

Fot. CP UŁ

Najlepsza w tym roku – zdaniem resortu spraw zagranicznych – praca magisterska z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, merytorycznie znajduje się na pograniczu prawa międzynarodowego oraz prawa karnego procesowego. Została poświęcona wpływowi, jaki na przestrzeni lat orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wywierało na polski proces karny. Zdaniem komitetu nagrody, pracę wyróżnia w szczególności forma i przyjęta metodologia badań. Powstała ona pod kierunkiem dr hab. Joanny Połatyńskiej z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ.

Jak wynika z nagrodzonej pracy napisanej nt. Wpływ orzecznictwa strasburskiego na polski proces karny – wybrane zagadnienia, w niektórych przypadkach wciąż potrzebne jest w Polsce zorganizowane działanie na rzecz zapewnienia kompleksowej ochrony praw człowieka. Jej autorka zaprezentowała zmiany w przepisach, ale również praktyczne przykłady stosowania prawa na trzech przykładach: dostępu do akt postępowania przygotowawczego, czasu trwania tymczasowego aresztowania, a także ewolucji instytucji skargi na przewlekłość postępowania. Wyjaśnia, że chodzi o dostosowane porządku prawnego Polski do standardów ochrony praw człowieka określonych konwencją, a doprecyzowanych przez wyroki trybunału strasburskiego.

Oprac.: (sb)