Złoto dla wynalazcy

28-09-2018

Na targach wynalazczości w Paryżu złoty medal otrzymał mgr Paweł Jarosiewicz, doktorant Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Tak wysokie wyróżnienie przyznano mu za  BioKer – lekkie kruszywo opłaszczone biopolimerem, które opracował wraz z prof. Maciejem Zalewskim w Katedrze Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2017. Obecnie trwają prace nad optymalizacją wynalazku w projekcie Inkubator Innowacyjności +, koordynowanym przez Centrum Transferu Technologii UŁ.

Magister Paweł Jarosiewicz (pierwszy z lewej) prezentuje BioKer podczas targów wynalazczości w Paryżu

Magister Paweł Jarosiewicz (pierwszy z lewej) prezentuje BioKer podczas targów wynalazczości w Paryżu

Fot. CP UŁ

Kruszywo BioKer działa w trzech płaszczyznach. Można dzięki niemu usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego, wspomagać wzrost roślin w uprawach bez użycia gleby oraz efektywnie aplikować mikroorganizmy.

Wyjazd uniwersyteckiego wynalazcy do Paryża, podobnie jak i prace realizowane projekcie Inkubator Innowacyjności sponsorowane były przez uczelniane Centrum Transferu Technologii.

x x x

Międzynarodowe Targi Wynalazczości organizowane są od roku 1901. Ich inicjatorem był prefekt Louis Lépine. Podejmując liczne działania pobudzające gospodarkę Francji w walce z kryzysem stworzył targi-konkurs, nazwane następnie jego imieniem. W okresie ponad stuletniej działalności targi wypromowały takie wynalazki jak: silnik dwusuwowy, turbinę cieplną, sztuczne serce, sztuczne płuco (żelazne płuca), aparat do transfuzji krwi, laryngoskop, szkła kontaktowe i wiele innych. W roku 2016 na Targach Concours Lépine zaprezentowano ponad sześćset rozwiązań innowacyjnych pochodzących z trzynastu krajów świata, w tym również z Polski. Wynalazki eksponowano w czterech głównych sektorach branżowych: poprawa jakości życia, medycyna i technologie medyczne, transport; przemysł oraz sektorach narodowych

cp