Ćwierćwiecze polsko-francuskich studiów

01-10-2018

Polsko-francuskie studia zarządzania typu MBA obchodzą srebrny jubileusz. Funkcjonują one nieprzerwanie od ćwierć wieku i są jedynym tego typu programem w Polsce oferującym swym absolwentom dwa dyplomy: francuski dyplom magisterski - Master en Management et Administration des Entreprises Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem IAE Uniwersytetu Jean-Moulin Lyon 3 oraz dyplom studiów zarządzania typu MBA uzyskany na  Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego .

W okresie dwudziestu pięciu lat studia te ukończyło ponad pięćset osób, które obecnie zatrudnia wiele renomowanych przedsiębiorstwach, w Polsce i poza jej granicami. Pracują one na rzecz rozwoju współpracy biznesowej między Polską i Francją oraz innymi krajami francuskojęzycznymi. W programie uczestniczą zarówno studenci polscy, jak i francuscy, którzy myślą poważnie o swej przyszłej drodze zawodowej na stanowiskach menadżerskich lub o rozwoju własnej innowacyjnej firmy .

Wspólna fotografia z okazji jubileuszowych uroczystości dwudziestolecia programu w roku 2013

Wspólna fotografia z okazji jubileuszowych uroczystości dwudziestolecia programu w roku 2013

Fot. P. Herzog

Słuchaczami mogą być absolwenci dowolnego rodzaju studiów wyższych . Program ten od swych początków we Francji, już ponad pięćdziesiąt lat temu, był bowiem pomyślany jako oferta dla osób, które potrzebują uzupełnienia swego podstawowego, specjalistycznego wykształcenia z bardzo różnych dyscyplin, o wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Nowy zjawiskiem, obserwowanym na naszych studiach, stają się coraz częściej słuchacze o polskich korzeniach przyjeżdzający do Łodzi po ukończeniu różnych kierunków studiów we Francji. Zainteresowani oni są kontynuowaniem nauki w Polsce z uwagi na duże możliwości rynku pracy i atrakcyjność studiowania w kraju swych rodziców i dziadków. Są to osoby bardzo dobrze wykształcone, znające doskonale język francuski co stwarza im doskonałe możliwości na znalezienie ciekawej pracy w międzynarodowym zespole..

Na zdjęciu od prawej: prof. C. Glee, prof. J. Rive; prof. A. Różalski, ówczesny prorektor UŁ; prof. G. Guyot oraz prof. T. Domański, ówczesny dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (2013)

Na zdjęciu od prawej: prof. C. Glee, prof. J. Rive; prof. A. Różalski, ówczesny prorektor UŁ; prof. G. Guyot oraz prof. T. Domański, ówczesny dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (2013)

Fot. P. Herzog

Podyplomowa formuła naszych studiów umożliwia doskonałe łączenie zdobywania wiedzy podczas weekendów z pracą zawodową w ciągu tygodnia. Zajęcia są zblokowane w modułach tematycznych i odbywają się raz na dwa tygodnie co stanowi bardzo korzystne rozwiązanie dla osób aktywnych zawodowo.

Studia te są także coraz bardziej poszukiwane przez słuchaczy z krajów francuskojęzycznych spoza Europy pracujących w międzynarodowych korporacjach. Oferta konkurencyjnych studiów podyplomowych prowadzonych w języku francuskim jest na polskim rynku bardzo ograniczona .Dotyczy to także innych krajów Europy Środkowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż poza Polską, która była pierwszym miejscem delokalizacji tego typu studiów w środkowej Europie, Uniwersytet Lyon 3, uruchomił również podobne programy w Pradze oraz w Budapeszcie. Jednakże w przypadku Łodzi mamy do czynienia z lokalizacją poza miastem stołecznym .

Goście z Francji wraz z polskim kierownictwem programu; od lewej prof. J. Rive , prof. G. Guyot , prof. T. Domański z małżonką, prof. C. Glee, dr Z Podlasiak, dr M. Wissler, dr A. Raynal, mgr  G. Karbowska; mgr D. Ostrowska, absolwentka programu (2013)

Goście z Francji wraz z polskim kierownictwem programu; od lewej prof. J. Rive , prof. G. Guyot , prof. T. Domański z małżonką, prof. C. Glee, dr Z Podlasiak, dr M. Wissler, dr A. Raynal, mgr G. Karbowska; mgr D. Ostrowska, absolwentka programu (2013)

Fot. P. Herzog

Mocno należy podkreślić przy tym fakt, iż Łódź jest miastem bliźniaczym Lyonu . Współpraca uczelni obydwu ośrodków wpisuje się więc doskonale w kontekst współpracy miast partnerskich. Nawiązując do historii przypomnieć należy, iż początki współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Lyon 3 sięgają drugiej połowy lat siedemdziesiątych wieku XX. Współpraca ta trwa więc już ponad czterdzieści lat. Stanowiła ona dobry fundament do budowania wspólnych programów studiów zaraz po roku 1990. Programy te powstały znacznie wcześniej niż europejski system boloński i były jego zdecydowanymi prekursorami. Można więc powiedzieć, iż nasze rozwiązania edukacyjne o przyznawaniu podwójnych dyplomów znacznie wyprzedziły rozwiązania unijne.

Formuła studiów podyplomowych okazała się bardzo atrakcyjna dla międzynarodowej grupy słuchaczy .Praca dyplomowa przygotowywana w języku francuskim ma formę praktycznego raportu, nastawionego na rozwiązanie określonego problemu menadżerskiego w przedsiębiorstwie, w którym pracuje słuchacz. Zajęcia, co jest bardzo cenione przez studentów, prowadzone są w dużym stopniu przez wykładowców francuskich z Lyonu, przyjeżdżających do Łodzi na weekend, podczas którego realizowany jest określony moduł tematyczny. Formuła zajęć ma charakter interaktywny i jest nastawiona na analizę studiów przypadku i rozwiązywanie problemów menadżerskich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania finansami, strategii przedsiębiorstw, księgowości; analizy rynku, biznes planu, strategii eksportu, zarządzania zmianami, prawa pracy i prawa handlowego, etc.

rofesor J. Rive, dyrektor Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon 3 (z prawej), chwilę po wręczeniu mu Medalu Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ) przez prof. T. Domańskiego (2011)

Profesor J. Rive, dyrektor Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Lyon 3 (z prawej), chwilę po wręczeniu mu Medalu Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ) przez prof. T. Domańskiego (2011)

Fot. J.W. Domańska

Nasi absolwenci doskonale odnajdują się na międzynarodowym, bardzo konkurencyjnym rynku pracy . Cenieni są za wiedzę z zakresu zarządzania, dobrą znajomość języka francuskiego, umiejętność pracy w międzynarodowych zespołach pracowniczych oraz znajomość specyfiki kulturowej partnerów z francuskiego sektora biznesu. Studenci francuscy, przyjeżdżający do nas, bardzo sobie cenią możliwości pracy oraz rozwoju, które są w Polsce często większe niż we Francji . Podejmując pracę w naszym kraju, w zagranicznej firmie, mają bowiem zwykle znacznie szerszy zakres odpowiedzialności, na wymagającym otoczeniu rynkowym, aniżeli ich rówieśnicy we Francji. Uczą się też szybciej, wykonując więcej zadań praktycznych.

Funkcjonowanie programu nie byłoby możliwe bez zaangażowania kadry akademickiej obu uczelni partnerskich . W okresie dwudziestopięcioletniej historii programu po stronie francuskiej należy wymienić zarówno jego inicjatorów, jak i realizatorów: prof. G. Guyota, prof. A. Testona, dr. M. Wisslera, prof. P. Hetzela, dr. A. Raynala, dr M. Collina, prof. J. Rive, prof. C. Glee oraz wielu innych wykładowców – przyjaciół naszej uczelni, miasta i kraju.

Po stronie polskiej trzeba wspomnieć: profesorów J. Dietla, M. Seweryńskiego, B. Gregora oraz stałe grono wykładowców i  współpracowników, doktorów Z. Podlasiaka i  P. Kowalskiego; profesorów T. Czaplę, Cz. Schmidta, Z. Mikołajczyk, dr. M. Michalaka oraz wieloletnią sekretarz programu mgr G. Karbowską, a obecnie jej nowego następcę dr. M. Sędkowskiego.

Kierując programem przez te wszystkie lata – od momentu jego powstania – miałem i mam ciągle świadomość, stwarzania naszym słuchaczom bardzo dużej szansy rozwoju i znalezienia dla siebie atrakcyjnego miejsca pracy. Studia podyplomowe są otwarte zarówno dla osób młodych, jak i dojrzałych, które na różnych etapach swego życia poszukują nowych doświadczeń, wyzwań oraz wiedzy potrzebnej do bardziej dynamicznego działania w środowisku biznesowym. Otwartość przyjętej przez nas formuły zakłada możliwość wzajemnego uczenia się od siebie poprzez dzielenie się swymi doświadczeniami.

Mieliśmy od samego początku świadomość iż Polacy i Francuzi mogą się wzajemnie od siebie wiele nauczyć, tak aby dobrze ze sobą współpracować i realizować wspólnie różne atrakcyjne projekty biznesowe, kulturalne i społeczne. Dlatego też od zawsze byliśmy zwolennikami dwóch dyplomów oraz syntezy dwóch kultur, których wcześniejsze i obecne doświadczenia mogą się wzajemnie inspirować i wzbogacać. Nasze studia są także doskonałym pretekstem do odkrywania przez francuskich studentów i wykładowców Łodzi oraz Polski. Jest to dla nich zawsze interesujące doświadczenie, zwłaszcza gdy zauważają zachodzące zmiany i możliwości dla swego rozwoju. W przyszłości program nasz może być także bardzo atrakcyjny dla studentów z krajów frankofońskich , którzy poszukują programów kształcenia podyplomowego w języku francuskim w Polsce.

Warto wreszcie zaznaczyć, że polsko francuski program studiów zarządzania typu MBA był i jest doskonałą formą promocji naszego uniwersytetu oraz Łodzi we Francji, głównie w Lyonie oraz w międzynarodowym środowisku akademickim i biznesowym.

Tomasz Domański