Best of the Best Award dla ekohydrologów

28-09-2018

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali najwyższe wyróżnienie Komisji Europejskiej, nagrodę Best of the Best, przyznaną za projekt unikatowego sposobu oczyszczenia zbiorników wodnych w łódzkim Arturówku.


Profesor Maciej Zalewski (koordynator projektu), w towarzystwie dr. Tomasza Jurczaka (kierownika projektu), otrzymuje nagrodę Best of the Best z rąk Karmenu Vella, komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Komisji Europejskiej (pierwszy z prawej)

Fot. CP UŁ

Jak już informowaliśmy na łamach Kroniki (nr 2/2018), projekt ten w latach 2010–2016 realizowany był i koordynowany przez zespół badaczy Katedry Ekologii Stosowanej UŁ, pracujących pod kierunkiem prof. Macieja Zalewskiego w składzie: dr Tomasz Jurczak, dr Zbigniew Kaczkowski, dr Małgorzata Łapińska dr Iwona Wagner. W tym roku projekt otrzymał już prestiżową nagrodę The Best LIFE Project, co sprawiło, że znalazł się wśród najlepszych projektów unijnych które zakończyły się w latach 2016–2017 i pretendowały do nagrody Best of the Best.

Uroczystość jej wręczenia odbyła się 23 maja podczas 2018 EU Green Week w Bluepoint Conference Centre w Brukseli.

Warto przy tej okazji wspomnieć, iż w konkursie uczestniczyło ponad sześćdziesiąt zespołów badawczych Starego Kontynentu, a przedsięwzięcie uczonych z UŁ uznano za najlepsze w Europie w kategorii środowisko.

Jego beneficjentami są: miasto Łódź, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. no i oczywiście Uniwersytet Łódzki. Projekt finansowany był przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy też dodać, że rozwiązania zastosowane w łódzkim Arturówku spotkały się również z zainteresowaniem ze strony władz innych miast w Polsce i obecnie są dalej rozwijane w projekcie Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia , którego pomysłodawcami są pracownicy naukowi UŁ, a uczelnia jego współbeneficjentem. W roku 2015, jako jedyny polski projekt, został on wytypowany do konkursu programu LIFE Adaptacje do zmian klimatu .

Oprac.: (sb)