Udało nam się stworzyć perspektywiczną, przyszłościową strategię naszych relacji

02-10-2018

Najistotniejsze fragmenty wystąpienia prof. JOJBRATO MUKHERJEE, rektora Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, wygłoszonego podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołanego z okazji kolejnej, siedemdziesiątej trzeciej rocznicy powołania uczelni .


Odwiedzić znowu Łódź z tak liczną, dwudziestodwuosobową delegacją Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen to ogromna przyjemność. Tym większa, że jesteśmy tutaj z okazji czterdziestej rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Uniwersytetem w Giessen a Uniwersytetem Łódzkim. Zaszczytem jest dla nas uczestniczyć w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji siedemdziesiątej trzeciej rocznicy powstania Uniwersytetu Łódzkiego. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje!

Współpraca między naszymi uczelniami trwa nawet dłużej niż cztery dekady. Rozpoczęła się ona od wspólnych przedsięwzięć poszczególnych naukowców, od ich dążenia do odnowienia dawnych kontaktów, zainspirowania nowego, wspólnego zaufania po drugiej wojnie światowej, początkowo w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Mamy wobec nich ogromny dług wdzięczności za ich odwagę i wizję nawiązania akademickiej współpracy w czasach tak różnych od naszych.

Głos zabiera prof. Joybrato Mukherjee, rektor Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

Głos zabiera prof. Joybrato Mukherjee, rektor Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

Fot. Maciej Andrzejewski

Udało nam się stworzyć perspektywiczną, przyszłościową strategię naszych relacji.

Uniwersytet Łódzki odgrywa dziś prominentną rolę w strategii internacjonalizacji Uniwersytetu w Giessen, jako jeden z pięciu kluczowych partnerów strategicznych na całym świecie. W przypadku wielu projektów strategicznych i niezwykle ważnych prac, na przykład, Zespołu Badawczego Literatury Holokaustu oraz Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu w Giessen, wspólnie i nawzajem umacniamy się aby rozwinąć nasz pełen potencjał. Razem osiągnęliśmy i osiągniemy znacznie więcej.

Liczba studentów i pracowników naukowych, którzy uczestniczyli w programach polegających na wymianie, mówi sama za siebie: w ostatnich dziesięciu latach ponad czterystu naukowców i prawie sześciuset studentów skorzystało z wymiany akademickiej i współpracy korzystając z owoców naszego partnerstwa.

Przez ostatnie dziesięciolecia Polska i Niemcy stały się silnymi partnerami, nie tylko w sferze edukacji i badań. Oficjalne wizyty na najwyższym politycznym poziomie świadczą o aktywnych związkach między naszymi krajami. Jesteśmy obecnie w sytuacji, w której wkład szkolnictwa wyższego w rozwój społeczny i spójność Europy jest ważniejszy niż kiedykolwiek.

Coraz częściej obserwujemy, że dyskusje publiczne w Europie przebiegają poza sferą edukacji i badań. Jako wyższe uczenie jesteśmy przekonani, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie solidnej platformy wymiany akademickiej i naukowej oraz intelektualnego zaangażowania w pytania i problemy naszych czasów.

Rolą szkolnictwa wyższego w Europie musi być wspomaganie/przyczynianie się do kształtowania Europy poprzez wykorzystanie i ciągły rozwój potencjału internacjonalizacji. Jako Uniwersytet w Giessen z przyjemnością połączymy wysiłki z Uniwersytetem Łódzkim w dziedzinie wzmocnienia wzajemnej wymiany społecznej i spójności naszych przyszłych przedsięwzięć.

(tytuł pochodzi od redakcji)