Stopka Redakcyjna

15-09-2014

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz
tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Sebastian Buzar – serwis fotograficzny
Aneta Danowicz
Radosław Dziubich
Michał Kędzierski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska
Paulina Czarnek
Janusz Hereźniak
Krzysztof A. Kuczyński
Jakub Pokusa

Okładka:

Jedna ze scen spektaklu Ce soir on joue Le Roi se metru zrealizowanego przez uniwersyteckich romanistów i wystawionego na scenie łódzkiego Teatru Nowego
Fot.: Paweł Mańka

Adres redakcji:

90-131 Łódź
ul. Lindleya 8
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 9 września 2014 r.