Uczelniany parlament

11-09-2014

Senat Uniwersytetu Łódzkiego podczas posiedzenia 9 czerwca 2014 r.

Przyjął plan rzeczowo-finansowy UŁ na rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 287 Senatu UŁ z 17 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Wysłuchał informacji o planowanych na najbliższe dwa lata konkursach

w Międzynarodowym Programie Badawczym Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Bejaia (Algieria).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Zhetysu State University named after I. Zhansugurov (Kazachstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a IlT Chicago-Kent College of Law (USA).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Chandigarh University, (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universiteti Luarasi, (Albania).

Podjął uchwałę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Vitrina University, (Albania).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Fan S. Noli University, (Albania).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Aleksandër Moisiu University of Durrës, (Albania).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad ORT w Montevideo, (Urugwaj).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a rekruterem zagranicznym – Indoeuropejską Fundacją Edukacji (IEEF), Warszawa, Polska.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a rekruterem zagranicznym – Centrum Promocji Edukacji Polskiej OsvitaPOL, Kijów (Ukraina).

W części uroczystej posiedzenia rektor UŁ wręczył nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

- dr. hab. Mariuszowi Goleckiemu z  Wydziału Prawa i Administracji,

- dr. hab. Dariuszowi Stępińskiemu z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,

- dr. hab. Markowi Śmietańskiemu z Wydziału Matematyki i Informatyki.

M.P.