W skrócie

11-09-2014

W Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Mateusz Morawiecki, prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK, 3 czerwca wygłosił wykład nt. Główne problemy gospodarcze w rozwoju kraju, który zainaugurował cykl wykładów Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego Europy Środkowowschodniej. Spotkanie, przygotowana przez Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a UŁ, stanowi kontynuację prelekcji prominentnych intelektualistów, pochodzących ze wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej, organizowanych pod wspólnym hasłem: Co to znaczy być dzisiaj środkowowschodnim Europejczykiem?


Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego 7 czerwca odbył się V Festiwal Szkolnych Kół Fizycznych. To kolejne plenarne spotkanie uczniów i ich nauczycieli tworzących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych całego województwa sieć kół naukowych zajmujących się fizyką; jednocześnie to świetna okazja do zaprezentowania ich najnowszych osiągnięć i badań. Na uniwersytet przybyła młodzież, wraz ze swoimi opiekunami, z kilkudziesięciu miejscowości, m.in. z Wielunia, Łowicza, Rogowa, Sulejowa, Zapolic, Rawy Mazowieckiej i oczywiście Łodzi.


Plaża Open 2014 gościła w Cieszynie, gdzie podczas drugiego weekendu lipca o punkty Polskiego Związku Piłki Siatkowej walczyli zawodnicy i zawodniczki w rozgrywkach siatkówki plażowej. Barwy AZS Uniwersytet Łódzki Łódź reprezentowali Jarosław LechSebastian Sobczak. Para łodzian w finale spotkała się z parą A. Parcej i M. Radojewski, której nieoczekiwaanie uległa zajmując ostatecznie w turnieju drugie miejsce. Trenerem łódzkiego zespołu jest Piotr Jaworowicz.


Konferencja programowa TVP Łódź odbyła się 2 września w auli nowego gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Miejsce to zostało wybrane celowo dla podkreślenia współpracy UŁ z TVP w zakresie kształcenia dziennikarzy. Owocem tej współpracy jest, m.in. STUŁ – Studencka Telewizja Uniwersytetu Łódzkiego, czyli cykl programów przygotowywanych przez uniwersyteckich studentów dziennikarstwa. Profesor Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia, zapewnił podczas konferencji, że STUŁ od października znów gościć będzie na antenie TVP Łódź.


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nominacje do konkursu Kapitalny projekt na najlepszy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał ludzki. Projekt Uniwersytetu Łódzkiego, Doktoranci – Regionalna inwestycja w młodych naukowców społeczno-humanistycznych. Akronim D-RIM SH, realizowany przez Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ uzyskał nominację w kategorii Najlepszy projekt w priorytecie VIII.

Wybrał i oprac.: (sb)