Wielka Nagroda Siódemek

12-09-2014

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki obradujące 25 czerwca przyznało Wielką Nagrodę STA Siódemki Piotrowi Dzięciołowi, właścicielowi studia Opus Film, które zrealizowało wiele wybitnych filmów fabularnych, m.in.: Edi, Ida, Cudowne lato, Wymyk.

W związku z rezygnacją, z powodów zdrowotnych, Macieja Jaworskiego z  funkcji skarbnika i członka zarządu, wybrano na nie jednomyślnie Arkadiusza Noremberga, który obecnie pracuje na stanowisku zastępcy kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Wcześniej zatrudniony był w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim i w redakcji Dziennika Łódzkiego jako dziennikarz. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów działał w Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich.

Andrzej Mikołajczyk