Najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

15-09-2014

W czterdziestym piątym konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie kapituły konkursu zyskały prace napisane przez studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrodę I stopnia im. Jerzego Sablika przyznano mgr Kindze Fiszer za pracę magisterską nt. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej i polskich modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu bankructwa firm, napisaną pod kierunkiem dr Lucyny Kopczyńskiej.

Nagrody II stopnia otrzymali: Lena Prus za pracę magisterską nt. Etyka zawodu księgowego w świetle standardów zawodowych, napisaną pod kierunkiem dr Haliny Waniak Michalak; Łukasz Fiszer za pracę magisterską nt. Wykorzystanie wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych do przewidywania zagrożenia kontynuacji działania firm z branży budowlanej, napisaną pod kierunkiem dr Lucyny Kopczyńskiej; Barbara Wieczorek za pracę magisterską nt. Współczesny raport finansowy jako wyzwanie dla inwestora na przykładzie raportu finansowego TVN SA, napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Śnieżek.

Nagrodą II stopnia uhonorowano też Gabrielę Jędrzejewską za pracę dyplomową nt. Ewidencja księgowa jako fundament sprawozdawczości finansowej – ujęcie historyczne i współczesne, napisaną pod kierunkiem dr. Jacka Gada.

Oprac.: (sb)