Ekobiznes na uniwersytecie

12-09-2014

Nowym kierunkiem studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego jest ekobiznes. Utworzony został jako odpowiedź na wizję rozwoju Polski i Unii Europejskiej do roku 2020 roku.

Zgodnie z nią istnieje pilna potrzeba kształcenia na wysokim poziomie i zatrudniania ekonomistów zawodowo ukierunkowanych na problematykę ekonomii ochrony środowiska. Studia wpisują się swym głównym nurcie w dziedzinę kształcenia w zakresie nauk społecznych (70 proc. punktów ECTS), a także w obszar nauk przyrodniczych (30 proc. punktów ECTS), co umożliwia studentom uzyskanie gruntownej wiedzy z ekonomii ochrony środowiska, a także zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej.

Absolwent kierunku ekobiznes przygotowany zostanie do pracy, szczególnie w zielonych sektorach przedsiębiorczości oraz do działalności we współczesnej globalnej gospodarce ukierunkowanej na innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój. Będzie też potrafił wykorzystać wiedzę ekonomiczną zdobytą podczas studiów, w tym także wiedzę w zakresie ekonomii środowiska, praktyce zawodowej. Zostanie również uczulony na osobiste wykazywanie i kształtowanie postawy proekologicznej wśród współpracowników.

Oprac.: (sb)