Dwie nagrody doktorantki

15-09-2014

Aleksandra Tobiasz, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała ostatnio dwie liczące się nagrody w prestiżowych ogólnopolskich konkursach za obronioną w roku minionym pracę magisterską nt. Vaclava Havla spojrzenie na środkowoeuropejską historiozofię, napisaną na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ pod kierunkiem prof. Albina Głowackiego.

Fot.: Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Nagrodę specjalną II stopnia XIX edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego, ufundowaną przez Annę Marzec-Manser – WalkPoland, przyznało jej – powstałe w roku 1999 – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Celem tego konkursu jest wspieranie wybijających się studentów kierunków humanistycznych i społecznych oraz ułatwienia im startu w świecie nauki.

Łodziankę uhonorowano też III nagrodą w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych – organizowanym przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Jury konkursu podkreśliło, iż (…) dostrzega wartość tej pracy w szerokich horyzontach intelektualnych autorki i swobodzie, z jaką porusza się ona w obszarze spraw i tekstów rzadko dzisiaj przywoływanych.


Skan dyplomu jednej z nagród łódzkiej doktorantki

Jak się dowiedzieliśmy, fragment dwukrotnie nagrodzonej pracy magisterskiej doktorantki z Uniwersytetu Łódzkiego, został opublikowany na łamach "Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne", czasopisma naukowego poświęconego interdyscyplinarnym aspektom naukowego uprawiania historii. Periodyk ten, ukazujący się od roku 2010, powstał z inicjatywy poznańskiego środowiska historyków i metodologów.

Oprac.: (sb)