Nagroda ELTons 2014

12-09-2014

Kurs dla nauczycieli języka angielskiego opracowany w międzynarodowym projekcie DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (LLP Comenius Multilateral Project) otrzymał główną nagrodę ELTons w kategorii na najlepszy i najbardziej innowacyjny kurs (Excellence in Course Innovation).

Nagrodzony kurs, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez Uniwersytet Łódzki, powstał w programie Uczenie się przez całe życie – Comenius, o czym w roku minionym pisaliśmy już na lamach Kroniki. Jednostki UŁ pracujące nad projektem DysTEFL to: Zakład Pragmatyki Językowej (koordynator merytoryczny – Joanna Nijakowska) i Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (koordynator – Marcin Podogrocki).

Celem projektu jest wsparcie zawodowe nauczycieli języka angielskiego w zakresie nauczania uczniów z dysleksją, co przyczynia się znacząco do: podniesienia jakości kształcenia grupy młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyrównania szans edukacyjnych, zredukowania odsetka osób zbyt wcześnie kończących edukację, a także stworzenia możliwości opanowania języka obcego, która to umiejętność jest niezbędna w dzisiejszym świecie i istotnie wpływa na szanse zatrudnienia.

Projekt zakończył się listopadzie minionego roku, ale na stronie internetowej (www.dystefl.eu) dostępny jest cały kurs w wersji do samodzielnego uczenia się, a także pliki pdf do pobrania z podręcznikiem dla uczącego się i prowadzącego kurs wraz z komentarzem metodycznym i odpowiedziami do zadań. Rezultaty projektu są dostępne dla zainteresowanych na podstawie licencji Creative Commons (CC BY 3.0).


Prestiżowa nagroda „ELTons – cellebrating Innovation in English Language Teaching”, przyznawana co roku przez British Council i sponsorowana przez Cambridge English, jest jedyną międzynarodową nagrodą przyznawaną za innowacje w dziedzinie nauczania języka angielskiego jako obcego (ELT). Honorowane nią są inicjatywy i produkty edukacyjne, które pomagają efektywnie opanować język obcy, realizować cele edukacyjne, stosować przez nauczycieli najnowsze podejścia pedagogiczne i możliwości techniczne. Inicjatywy i produkty zgłoszone do nagrody są poddane szczegółowej, wieloetapowej ocenie i analizie przeprowadzanej przez panel niezależnych międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauczania języka angielskiego jako obcego (ELT) z zastosowaniem techniki Delphi.

Nominacje ogłaszane są w sześciu kategoriach i publikowane online oraz w liczących się czasopismach z dziedziny nauczania języków, a zwycięzcy są prezentowani podczas uroczystej gali. W tym roku odbyła się ona 22 maja, w Londynie. Więcej informacji o samej nagrodzie oraz nagranie z uroczystości wręczenia nagród znajduje się na stronie http://englishagenda.britishcouncil.org/eltons.

Oprac.: (sb)