Trzy minuty o dysertacji

15-09-2014

W eliminacjach konkursu THREE MINUTE THESIS® na Uniwersytecie Łódzkim II miejsce zajęła mgr Elena Pawęta, doktorantka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Jej promotorem jest prof. Bożena Mikołajczyk z Katedry Finansów i Rachunkowości MSP.

Prezentacja prowadzona przez mgr Elenę Pawętę (pierwsza z lewej) podczas eliminacji konkursu THREE MINUTE THESIS® na UŁ

Foto: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Three Minute Thesis® to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej, stworzony przez The University of Queensland (Australia). Po raz pierwszy odbył się w roku 2008 z udziałem 160 doktorantów. Podczas eliminacji konkursowych mają oni trzy minuty, aby przedstawić ciekawą prezentację na temat realizowanej przez siebie pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa.

Three Minute Thesis® stawia przed doktorantami wyzwanie, aby zaprezentować swe idee oraz odkrycia naukowe w sposób zwięzły i zrozumiały nie  tylko dla specjalistów, ale także dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.

Eliminacji pierwszej polskiej edycji konkursu Three Minute Thesis® na Uniwersytecie Łódzkim odbyły się w kwietniu 2014 r.

Oprac.: (sb)