Socjolog nagrodzony

12-09-2014

Doktor Jakub Niedbalski, pracownik naukowy w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, uhonorowany został główną Nagrodą im. Stanisława Ossowskiego za rok 2013.

Otrzymał ją za książkę Żyć i pracować w domu opieki społecznej – socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi.

Ustanowiona w roku 1973 nagroda przyznawana jest corocznie autorom z młodszego pokolenia za wyróżniające się publikacje socjologiczne lub z pogranicza socjologii i dyscyplin pokrewnych. Jej jury każdorazowo wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Nagroda jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień honorującym prace z dziedziny socjologii.

Oprac.: (sb)