Pamięci Stefana Skrzywana

15-09-2014

Na ścianie gmachu Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya, wmurowana została tablica upamiętniająca postać inżyniera Stefana Skrzywana, który podczas czternastoletniego pobytu w Łodzi wybudował w tym mieście ponad sto kilometrów sieci wodociągowej. Na początku roku 1925 został naczelnym inżynierem Wydziału Kanalizacji i Wodociągów m. Łodzi.

Moment odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać inż. Stefana Skrzywana

Fot.: Centrum Promocji UŁ

Tablicę, ufundowaną przez azerską Spółkę Akcyjną Azersu oraz Ambasadę Republiki Azerbejdżanu w Polsce, 18 czerwca uroczyście odsłonili: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ oraz goście azerscy z ambasadorem Hasanem Hasanowem.

Podczas uroczystości przypomniano, że nasz rodak kierował budową wodociągu doprowadzającego wodę do Baku, stolicy Azerbejdżanu z gór odległych o 170 km od miasta. Wówczas był to jeden z największych zrealizowanych projektów (autorstwa Sir Wiliama Heerlina Lindleya) w zakresie inżynierii wodnej.

– To idealne miejsce na tablicę poświęconą Skrzywanowi, bowiem dzięki niemu w latach trzydziestych ubiegłego wieku powstał budynek biurowy Wydziału Kanalizacji i Wodociągów miasta Łodzi. W tym właśnie gmachu od roku 1945 do dziś mieści się rektorat naszej uczelni, a wchodzących doń od ulicy Narutowicza wita na posadzce, odnowiony kilka lat temu, napis: Uśmiechnij się. Polecił go to tam umieścić sam Skrzywan – powiedział podczas uroczystości prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)