Kształcenie w ekonomii i zarządzaniu

15-09-2014

Na Uniwersytecie Łódzkim 12-13 czerwca odbył się zjazd dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych pod hasłem Perspektywy kształcenia w ekonomii i zarządzaniu. Był jednym z kluczowych elementów obchodów tegorocznego jubileuszu dwudziestolecia Wydziału Zarządzania UŁ, który jest świętem całej społeczności wydziałowej.

Zjazd otwiera prof. Ewa Walińska, dziekan Wydziału Zarządzania UŁ

Fot.: Dariusz Duda

W obradach wzięli udział dziekani i prodziekani wydziałów zarządzania i wydziałów ekonomicznych uczelni publicznych w Polsce, przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, środowisk opiniotwórczych, pracodawców i instytucji wspierających.

Zjazd dziekanów zainaugurował wykład nt. Complexity, Turbulence and Change: Some Implications for Business Education wygłoszony przez prof. Garetha Morgana z York University, eksperta w dziedzinie zarządzania i twórcy teorii metafor, gościa specjalnego spotkania. W dyskusji nad systemami jakości kształcenia, które mogą stanowić wyróżnik i decydować o przewadze konkurencyjnej uczelni ważny głos zabrał m.in. prof. Marek Lisiński z Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Trwają obrady

Fot.: Dariusz Duda

Odbyła się też debata z przedstawicielami środowiska pracodawców, z udziałem reprezentantów: PwC, E&Y, KPMG, Skanska, którzy mówili o swoich oczekiwaniach wobec absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Przedstawiciele praktyki gospodarczej zgodzili się w kliku kwestiach: pracodawcy potrzebują absolwentów, dla których nauka nie stanowi problemu, otwartych na nowe wyzwania, kreatywnych, z ukształtowanymi wartościami i postawą etyczną, ze znajomością języków obcych. Warto podkreślić, że z ich wypowiedzi wynikało, iż rynek pracy nie zawsze potrzebuje gotowych specjalistów w każdej dziedzinie, ale osób które chcą uzupełniać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.

Przyjacielskie rozmowy i spotkania przed występami prelegentów i dyskusją

Fot.: Dariusz Duda

Panel dyskusyjny dotyczący związków kształcenia z praktyką podsumowała prof. Ewa Walińska, dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, która jednoznacznie wskazała na konieczność zacieśniania tych relacji, ale tylko jeśli obie strony wykażą odpowiedni stopień zaangażowania. – Wina za niedostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy nie leży tylko i wyłącznie po stronie środowiska akademickiego, gdyż reprezentanci praktyki gospodarczej, którym zależy na uzyskaniu długofalowych efektów, powinni także zaangażować się w proces projektowania oferty dydaktycznej i sposobu prowadzenia zajęć – dodała dziekan.

Drugi dzień zjazdu zakończyła sesja poświęcona problemom finansowania szkół wyższych, w której nie zabrakło trudnych pytań dotyczących m.in. dydaktyki, finansowania badań naukowych młodej kadry dydaktycznej czy odpłatności za drugi kierunek studiów. Adresatem tych pytań był prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zaakcentował potrzebę dalszych reform systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego.

Obrady podsumowała prof. E. Walińska, która podziękowała za udział w nich wszystkim obecnym przedstawicielom wydziałów zarządzania i wydziałów ekonomicznych polskich uczelni publicznych. Dziekan podkreśliła też, iż zjazd dziekanów był momentem, w którym Wydział Zarządzania UŁ może pochwalić się osiągnięciami zarówno w zakresie kształcenia, jak i w dziedzinie nauki, w tym wyróżniającą oceną instytucjonalną i kategorią naukową A. Stanowi to podstawę do dalszego rozwoju mającego na celu umacnianie jego pozycji na mapie ośrodków akademickich w Polsce. Spotkanie stanowiło dla wszystkich jego uczestników doskonałą okazję do dyskusji nad kierunkiem rozwoju kształcenia akademickiego w zakresie zarządzania i ekonomii w okresie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu szkół wyższych w Polsce.

Jubileuszowi dwudziestolecia Wydziału Zarządzania UŁ towarzyszyć będzie m.in. cykl różnorakich konferencji i spotkań przewidzianych dla pracowników i studentów tego wydziału, towarzyszących inauguracji nowego roku akademickiego 2014/2015.

Olga Drynia