Innowacyjne technologie informatyczne na uczelni

12-09-2014

Uniwersytet Łódzki i firma Microsoft rozszerzają dotychczasową współpracę. Z myślą o współdziałaniu na rzecz wykorzystywania innowacyjnych technologii informatycznych w dydaktyce i infrastrukturze uczelni 21 maja zawarły one w tej kwestii oficjalne porozumienie.

Rektor UŁ (z lewej) i dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft podpisują porozumienie w kwestii wykorzystywania innowacyjnych technologii informatycznych w dydaktyce i infrastrukturze uczelni

Fot.: Promocja UŁ

Pracownicy uniwersytetu i kilkadziesiąt tysięcy studentów, mających już dostęp do usługi Office 365, zyskają dzięki temu wsparcie w poszerzaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii informatycznych. Jednym z kluczowych postanowień porozumienia jest wdrożenie zarządzania tożsamością użytkowników (Active Directory) umożliwiającego dostęp do wszystkich zasobów uczelni za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła.

– Z decydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązań Microsoft, ponieważ od dłuższego czasu potrzebowaliśmy bardziej stabilnego systemu poczty elektronicznej. To jednak tylko element techniczny, kluczowym bodźcem do podjęcia naszych działań była potrzeba podążania za nowymi trendami w nowoczesnym nauczaniu wyższym. Wprowadzenie usługi Active Directory oraz pakietu Office 365 pozwoli nam lepiej zarządzać uczelnią, jak również da studentom możliwość równego i łatwego dostępu do wszystkich zasobów uniwersytetu – powiedział prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ.

Microsoft wesprze uczelnię w projektowaniu architektury informatycznej w szczególności w obszarze planowania zarządzania tożsamością użytkowników, co będzie możliwe dzięki usłudze Active Directory. Z kolei dzięki pakietowi Office 365, ułatwi studentom pracę grupową, m.in. dzięki zunifikowanej komunikacji, bezpiecznemu i zdalnemu dostępowi do zasobów uczelni oraz wideokonferencjom.

– Uniwersytet Łódzki to kolejna polska uczelnia, która zdecydowała się na wykorzystanie rozwiązań Microsoft, aby usprawnić i odświeżyć zarówno metody nauczania, jak i funkcjonowanie samej uczelni. Nawiązując do doświadczeń poprzednich szkół wyższych, które nam zaufały, jestem przekonany, że już wkrótce uniwersytet dostrzeże wymierne efekty, wynikające z podpisanego porozumienia. Określone w nim kierunki współpracy, które właśnie inicjujemy, stanowią szansę na rozwój kompetencji w zakresie nowoczesnej działalności edukacyjnej studentów i pracowników UŁ – wskazał w swym wystąpieniu Ronald Binkofski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.


Dla Uniwersytetu Łódzkiego podpisane porozumienie to nie tylko nowe rozwiązania technologiczne. Firma Microsoft podejmie bowiem działania, które poszerzą wiedzę oraz kompetencje wykładowców, studentów oraz personelu, ale także wesprą uczelnię w nawiązaniu współpracy z partnerami technologicznymi Microsoft. Firma deklaruje również przygotowanie dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego ofertę praktyk i staży. Podejmie ona także działania, podczas których zostanie zainicjowana współpraca z organizacjami studenckimi i wykładowcami uczelni. Microsoft i UŁ planują też przygotowanie i otwarcie nowych studiów podyplomowych.

BP