Oferta dla Wenezueli

12-09-2014

Na Uniwersytecie Łódzkim 23 lipca gościła Adriana Gottberg-Gil, chargé d'affaires a. i. Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce. Spotkanie z władzami uczelni w Pałacu Biedermanna poświęcone było nawiązaniu współpracy UŁ z wenezuelskimi szkołami wyższymi.

Bezpośrednio po roboczych rozmowach odbył się krótki briefing prasowy. Profesor Zofia Wysokińska, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą powiedziała dziennikarzom: – Było to pierwsze spotkanie z wenezuelskimi partnerami. Miało ono związek z naszymi zainteresowaniami Ameryką Południową. Przypomnijmy, że współpraca z państwami tego kontynentu: Peru, Argentyną, Urugwajem – rozpoczęła się przed kilku laty i przynosi już rezultaty. Być może dołączy do nich również Kolumbia. Teraz do tej współpracy pragniemy włączyć, kolejny kraj. Dwa tygodniu temu gościłam z wizytą w ambasadzie Wenezueli. Zaprosiłam wówczas ambasador tego kraju do Łodzi. Pani ambasador zaproszenie przyjęła. Dziś mieliśmy pierwszą rozmowę poświęconą możliwości współpracy uczelni wenezuelskich z Uniwersytetem Łódzkim. Zależy nam na współpracy przede wszystkim w zakresie wymiany studentów. Chcemy gościć studentów z Wenezueli na naszych studiach, głównie w języku angielskim. Mogą to być oczywiście studia pierwszego i drugiego stopnia. Podczas dzisiejszego spotkania pani ambasador zadeklarowała, że zainspiruje szkoły wyższe Wenezueli do współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Pojawiła się już nawet propozycja dotycząca wenezuelskiej uczelni, która jest zainteresowana współpracą z nami.

Nawiązując do zakończonych właśnie rozmów Adriana Gottberg-Gil podziękowała władzom uniwersytetu za zaproszenie do Łodzi. Wyraziła też nadzieję, że spotkanie z jego władzami stanowi początek nawiązania bliższych relacji i współpracy między narodami wenezuelskim i polskim. – Zacznijmy od współpracy uczelni, która może być bardzo korzystna dla obydwu stron – kontynuowała chargé d'affaires a. i. wenezuelskiej ambasady. – Związki między uczelniami gwarantują bowiem budowę stosunków trwałych i solidnych, mogących stanowić początek tworzenia ściślejszych więzi międzynarodowych. Interesuje nas przy tym nie tylko wymiana studentów, ale także kadry nauczycieli akademickich. – Podkreśliła też, iż Wenezuelczycy wiedzą o Polsce sporo, szczególnie o Łodzi. Interesuje ich to miasto m.in. ze względu na fakt, że Ruben Limardo, znakomity wenezuelski sportowiec, szermierz i zdobywca złota na olimpiadzie tu żyje i trenuje. Łódź jest więc im bliska.

– Z myślą o współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznym Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia w tym roku specjalny program kształcenia w języku hiszpańskim – poinformował z kolei prof. Tomasz Domański, dziekan wspomnianego wydziału. – Program ten realizowany jest wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym i dotyczy szeroko rozumianej tematyki społecznej i ekonomicznej. Stwarza on zagranicznym, ale też i polskim studentom szanse na studiowanie po hiszpańsku przez dwa lata na studiach magisterskich w zakresie dyplomu stosunków międzynarodowych. Na dzisiejszym spotkaniu prezentowaliśmy również ofertę studiów w języku angielskim, zarówno licencjackich, jak i magisterskich oraz podyplomowych. Uważamy bowiem, że we współpracy z urzędem marszałkowskim byłaby też możliwość łączenia studiów z praktykami zawodowymi. Z budowaniem pewnych międzynarodowych relacji ekonomicznych. Sądzę, że byłby to bardzo ciekawy projekt, który możnaby wspólnie realizować. Zaprezentowaliśmy go pani ambasador i towarzyszącym jej członkom delegacji wenezuelskiej ambasady jako ofertę i szansę na współpracę. – Tym akcentem dziekan zakończył swe wystąpienie.

– Wydział Ekonomoczno-Socjologiczny również chciałby się włączyć bardzo silnie w omawiane tu relacje oferując studentom z Wenezueli , ale też i z Polski studia w języku angielskim na kierunkach ekonomia oraz informatyka i ekonometria..Podejmując te studia, zagraniczni i polscy studenci mogę poprzez nie integrować się. Dzięki temu będziemy mieć pewien dodatkowy efekt współpracy, nie tylko dydaktyczno-naukowej, ale również wzbogaconej o czynnik czysto ludzki. Ponadto zamierzamy również rozszerzyć naszą współpracę proponując studentom z Wenezueli udział w naszej szkole letniej. Mamy też na uwadze bezpośrednią wymianę profesorów – dodał prof. Paweł Starosta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.


Przypomnijmy, że ostatnie kontakty między Uniwersytetem Łódzkim a uczelniami Ameryki Południowej znalazły swój wyraz w marcu tego roku. Przebywająca wówczas w Urugwaju delegacja UŁ przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami wszystkich uniwersytetów tego kraju. Podpisano też umowę ramową z Uniwersytetem Republiki, największym publicznym uniwersytetem Urugwaju, dotyczącą współpracy w dziedzinie ekonomii, zrządzania i prawa. Ponadto reprezentanci innych uniwersytetów w Montevideo wyrazili zainteresowanie ofertą UŁ.

Kilka dni wcześniej podpisana została ramowa umowa o współpracy w zakresie nauk ekonomicznych z Państwowym Uniwersytetem Prowincji Buenes Aires w Argentynie.

Dodajmy, że w Urugwaju i Argentynie studenci po uzyskaniu licencjatu mają znikome wręcz możliwości kontynuowania dalszego kształcenia na studiach magisterskich i doktoranckich; stąd duże zainteresowanie tego typu studiami w Polsce. Podobnie, jak i nauką języka w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Tego typu oferta jest szczególnie doceniana przez osoby polskiego pochodzenia.

Natomiast jeżeli chodzi o system edukacji na poziomie wyższym w Wenezueli, dominują tam uniwersytety państwowe (75 proc. słuchaczy). Studia na uczelniach państwowych są bezpłatne. Po pięciu latach nauki absolwent otrzymuje tytuł licencjata, po kolejnych dwóch – tytuł magistra. Studia doktoranckie trwają minimum dwa lata. Wenezuela rocznie przeznacza około siedem procent PKB na edukację. Zajmuje drugie miejsce w Ameryce Łacińskiej pod względem liczby absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym. Najbardziej prestiżowe uczelnie kraju to: Uniwersytet Centralny w Wenezueli, Uniwersytet Simona Bolivara, Katolicki Uniwersytet Simona Bolivara oraz Uniwersytet Andes Merida.

Obecnie Uniwersytet Łódzki ma zawarte 194 umowy partnerskie z uczelniami i instytutami całego świata, Najwięcej z nich podpisano z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i badawczymi: Rosji, Ukrainy, Francji, Chin, Stanów Zjednoczonych, Kazachstanu, Niemiec.

S.B.