Europejskie procesy modernizacyjne

02-10-2015

W cyklu  Dialog Europejski odbędzie się w Łodzi kolejna konferencja międzynarodowa nt. Europejskie procesy modernizacyjne. Szanse i wyzwania. Ma ona nawiązać do wcześniejszych inicjatyw podejmowanych i realizowanych w tej dziedzinie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Organizatorzy konferencji przewidują, że obrady konferencji poświęcone będą, m.in., analizie stanu i perspektywom rozwoju Unii Europejskiej i kontynentu europejskiego, określeniu roli Europy w gospodarce światowej i polityce globalnej, analizie wpływu wydarzeń w Europie Środkowowschodniej na procesy modernizacji w regionie i na kontynencie europejskim.

  Dyskusje na konferencji będą toczyły się w następujących trzech blokach tematycznych: Pierestrojka – krach czy zmiana? (poświęcony 30-leciu pierestrojki), Modernizacja w państwach Europy Wschodniej, Modernizacja Unii Europejskiej i jej państw (aspekty: gospodarcze, społeczno-kulturowe, prawno-polityczne,  bezpieczeństwa oraz aspekt międzynarodowy).

  Konferencja obradować będzie w dniach 20-21 października w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej organizatorami są: Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UŁ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji ), Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Badań Integracji Europejskiej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi, Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) oraz Wydawnictwo Adam Marszałek.

  Międzynarodowe spotkanie naukowe organizowane jest pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich – przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oprac.: (sb)