Encyklopedia getta

05-10-2015

Na tle innych wydawnictw źródłowych powstałych w gettach w okupowanej Polsce ta pozycja ma wyjątkowy charakter. Jej autorzy, pracownicy Wydziału Archiwum w łódzkim getcie, podjęli się przygotowania dla przyszłych badaczy najistotniejszych z ich punktu widzenia osób, pojęć, zjawisk czy instytucji.

Fot.: APŁ

Zwrócili przy tym uwagę nawet na zmieniające się w warunkach getta znaczenia słów i wyrażeń, zawężone do kwestii wyżywienia i pracy. Zamiary autorów były bardzo szerokie, zaplanowano ponad tysiąc trzysta haseł. Powstało ich jedynie około czterysta. Karty tej encyklopedii po wojnie uległy rozproszeniu wędrując do kilku polskich i zagranicznych archiwów.

Po przetłumaczeniu i opracowaniu naukowym, stały się podstawowym tworzywem książki Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego. Dodatkowym elementem uzupełniającym informacje zawarte w jej hasłach są fotografie oraz powstałe w getcie kolaże i ilustracje, z których wiele po raz pierwszy opublikowane jest w kolorze. Publikacja jest pierwszą edycją skupiającą całość zachowanego źródła.

Książka została przygotowana przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi i Żydowskim Instytutem  Historycznym. Opublikowało ją Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Jej redaktorami są: Monika Polit, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski.

Promocja Encyklopedii getta. Niedokończonych projektów archiwistów z getta łódzkie odbyła się 27 sierpnia w siedzibie Archiwum Państwowego w Łodzi.

Oprac.: (sb)