Zasłużeni dla Łodzi

05-10-2015

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łodzi, podczas której uhonorowano pięć osób Nagrodami Miasta Łodzi, odbyła się 15 maja. Wręczono również Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi.

Wśród siedemnastu osób wyróżnionych tą odznaką znalazła się prof. zw. dr hab. Lucyna Irena Lewandowska z Katedry Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor bywa powoływana na przewodniczącą, recenzenta bądź też członka komisji wyznaczanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego lub profesorskiego (na czas trwania tych przewodów) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Opublikowała 171 opracowań naukowo-badawczych, w tym czternaście książek i podręczników. Pod jej redakcją powstał cykl publikacji poświęconych regionowi łódzkiemu.  Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma nagrodami rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)