Biblioteka w społeczeństwie wiedzy

02-10-2015

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 9-11 czerwca odbyła się konferencja naukowa nt. Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm.

Wzięli w niej udział bibliotekarze oraz pracownicy naukowi  zainteresowani procesem tworzenia społeczeństwa wiedzy, udziału w nim uczelni wyższych, zwłaszcza  zaś bibliotek akademickich.

Podczas trzydniowych obrad wygłoszonych zostało dwadzieścia osiem referatów, które zaprezentowano na pięciu sesjach tematycznych: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy, Użytkownik – biblioteka. Doskonalenie relacji, Nowoczesne narzędzia i usługi biblioteczne, E-zasoby w działalności bibliotek akademickich, Zawód bibliotekarza dziś i jutro.

Oprac.: (sb)