Polsko-francuskie dyplomy

02-10-2015

Uroczystość wręczenia dyplomów dwudziestej promocji polsko-francuskich studiów w zakresie zarządzania typu MBA odbyła się 12 lipca w Pałacu Biedermanna. Spotkanie, zorganizowane wspólnie z Konsulatem Honorowym Francji w Łodzi stanowiła także okazję do uczczenia Święta Narodowego Francji.

Uroczyste wręczenie dyplomu Master Management et Administration des Entreprises Uniwersytetu Lyon 3

Fot.: Paweł Herzog

Na uroczystość licznie przybyli absolwenci wcześniejszych roczników, dla których ukończenie studiów w zakresie zarządzania typu MBA zaowocowało rozwojem karier zawodowych w międzynarodowych firmach. W okresie blisko ćwierć wieku nieprzerwanej działalności  wykształconych zostało blisko pięciuset przedsiębiorców i menedżerów pracujących w najbardziej renomowanych firmach francuskich i polskich, w  kraju oraz poza jego granicami. Wielu z nich przyczyniło się do rozwoju miasta i regionu w wielu kluczowych sektorach produkcji i usług.

W spotkaniu udział wzięli: Wirginia Gostomczyk-Urbańska, konsul honorowy Królestwa Belgii, prezes firmy IDES, absolwentka polsko-francuskich studiów; Sébastien Durrmeyer, attaché ds. współpracy z samorządami Ambasady Republiki Francuskiej  w Polsce, absolwent podobnego programu studiów realizowanego przez Uniwersytet w Lyonie w stolicy Republiki Czeskiej . Podobny program jest także prowadzony w Budapeszcie. Obecni byli: Elio Zoppitelli, dyrektor ds. rozwoju i badań Airbus Helicopters; prof. Olivier Gabolde, konsultant i wykładowca Instytutu Zarządzania (IAE) Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3;  prof. Jan Krysiński, rektor Politechniki Łódzkiej, wieloletni partner i przyjaciel programu.

Gości powitali: prof. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, kierownik polsko-francuskich studiów w zakresie zarządzania typu MBA; prof. Tomasz Czapla, prodziekan Wydziału Zarządzania UŁ, mec. Alicja Bień, konsul honorowy Francji w Łodzi.

W części artystycznej jubileuszowej uroczystości odbył się koncert muzyki francuskiej w wykonaniu Anny Wereckiej, mezzosopran; Leszka Kołodziejskiego, akordeon; Roberta Stefańskiego, flet.

Dyplomanci dwudziestej promocji polsko-francuskich studiów zarządzania typu MBA wraz z władzami dziekańskimi UŁ i gośćmi spotkania

Fot.: Paweł Herzog


Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania, realizowany we współpracy z partnerem francuskim Uniwersytetem Jean-Moulin Lyon 3, jest rodzajem studiów podyplomowych typu MBA. Pozwala on absolwentom dowolnego kierunku studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na zdobycie w krótkim okresie (trzy semestry nauki) nowoczesnej wiedzy menedżerskiej potrzebnej do efektywnego zarządzania firmą.

Studia te adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pracować jako menedżerowie międzynarodowych firm oraz polskich przedsiębiorstw o silnej orientacji proeksportowej. Połowę wykładowców programu studiów stanowią Francuzi, profesorowie Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium podyplomowego typu MBA Uniwersytetu Łódzkiego oraz francuski dyplom magisterski Master en Management et Administration des Entreprises.

Realizowane na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego studia, prowadzone są we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ. Mogą na nich kształcić się zarówno studenci polscy, jak i zagraniczni. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dobra znajomość języka francuskiego oraz posiadanie dyplomu studiów wyższych (m.in. licencjackich) dowolnej specjalności. Studia mają charakter elitarny, co potwierdza zarówno ich kameralny charakter, jak też ewolucja karier absolwentów.

Znajomość języka francuskiego oraz dwa dyplomy z zakresu zarządzania gwarantują absolwentom bardzo dobre możliwości znalezienia ciekawej pracy w firmach francuskich oraz polskich przedsiębiorstwach współpracujących z Francją.

Francja jest wiodącym inwestorem zagranicznym na rynku polskim, co stwarza zapotrzebowanie na absolwentów polsko-francuskich studiów zarządzania typu MBA. Zapotrzebowanie to jest szczególnie duże w sektorze usług finansowych, hotelarskich, bankowych, ubezpieczeniowych, w dużych sieciach handlowych, firmach produkcyjnych i energetyce. Firmy francuskie są dla absolwentów interesującym pracodawcą, który poszukuje współpracowników do pracy w Polsce i we Francji.

W październiku tego roku rozpocznie naukę kolejna międzynarodowa grupa słuchaczy, w której znajdą się także studenci francuscy oraz przedstawiciele innych krajów. 

Grażyna Karbowska
Sylwia Dorcz