Przepustka na międzynarodowy rynek pracy

02-10-2015

W Pałacu Biedermanna 4 lipca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich oraz licencjackich absolwentom unikatowej specjalności biznesowej prowadzonej na kierunku stosunki międzynarodowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwenci, wraz z rodzinami, podczas gali z okazji wręczenia dyplomów absolwentom unikatowej specjalności biznesowej na kierunku stosunki międzynarodowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Fot.: Paweł Herzog

Pojawiło się na niej wielu zaproszonych przez absolwentów gości z zagranicy. Najliczniejsze grupy rodzin i znajomych przybyły z Włoch (jedenaście) i z Holandii (dziesięć osób), gdyż moment rozdania dyplomów jest w tych krajach bardzo ważnym wydarzeniem, także w kategoriach rodzinnych i towarzyskich. Na gali licznie obecni byli także przedstawiciele rodzin polskich absolwentów.

Dyplomy absolwenci odbierali  z rąk prof. Antoniego Różalskiego prorektora UŁ  ds. nauki oraz ds. studenckich i toku studiów, któremu towarzyszyły władze dziekańskie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Specjalnym gościem uroczystości był Krzysztof Apostolidis, honorowy konsul Królestwa Danii w Łodzi  reprezentujący także środowisko biznesu, który w swym wystąpieniu przedstawił oczekiwania pracodawców wobec absolwentów międzynarodowych studiów biznesowych.

Studia te realizowane są wyłącznie w języku angielskim i gwarantują polskim oraz zagranicznym słuchaczom zdobycie nowoczesnej wiedzy menedżerskiej cenionej wysoko przez zagranicznych oraz polskich przedsiębiorców działających na rynku globalnym. Studenci tej specjalności uczestniczą w zajęciach prowadzonych głównie w małych grupach projektowych i nastawieni są na pracę w międzynarodowych zespołach.

Birety w górę; najradośniejszy moment uroczystości z udziałem reprezentantów władz rektorskich i dziekańskich

Fot.: Paweł Herzog

Struktura grupy studenckiej ma zdecydowanie charakter międzynarodowy, co pozwala polskim i zagranicznym słuchaczom  już w trakcie zajęć poznawać kolegów reprezentujących różne kultury i zwyczaje pracownicze. Większość studentów znajduje zatrudnienie już podczas studiów, gdyż ich wiedza oraz znajomość różnych kultur, a zarazem otwartość na świat i ludzi, zjednują im zaufanie pracodawców.

Absolwenci studiów biznesowych – otwarci na świat i ludzi – są szczególnie poszukiwani i to zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. W tym roku wśród absolwentów International Marketing znaleźli się, m.in., słuchacze z Holandii, Włoch, Niemiec oraz Rosji, co pokazuje, iż innowacyjna formuła programu studiów może przyciągać do Łodzi na nasz uniwersytet także słuchaczy z wysoko rozwiniętych krajów Europy, poszukujących tutaj nowych możliwości osobistego rozwoju i szans awansu zawodowego. Część zagranicznych studentów znalazło już pracę w zagranicznych firmach działających w Łodzi.


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych jest zdecydowanie najbardziej międzynarodowym wydziałem UŁ. Wynika to z konsekwentnie realizowanej strategii internacjonalizacji. Kształcą się na nim studenci z pięćdziesięciu  krajów, co pozwala polskim słuchaczom – nawet w przerwach między zajęciami – komunikować się w większości najbardziej znanych językach świata i zawierać nowe przyjaźnie. Na specjalności International Marketing w mijającym roku akademickim  na poziomie licencjackim studenci zagraniczni stanowili blisko sześćdziesiąt procent wszystkich słuchaczy.

Rozbudowane kontakty wydziału z przedstawicielami międzynarodowego biznesu umożliwiają słuchaczom odbywanie praktyk zawodowych w renomowanych firmach. Oferta wydziału obejmuje także studia w języku angielskim na specjalnościach: Asian studies, American Studies, International Communication oraz Political Management. Wiele zajęć prowadzonych jest przez profesorów zagranicznych oraz reprezentantów praktyki.

  Tomasz Domański