Niemcy i Austria w dobie globalizacji

02-10-2015

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego 22 kwietnia odbyła się II Konferencja Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Koła Naukowego Niemcoznawstwa nt.: Niemcy i Austria w dobie globalizacji. Koło to działa przy Katedrze Badań Niemcoznawczych UŁ.

Fragment sali obrad; referat wygłasza mgr Grzegorz Janiszewski z Uniwersytetu Szczecińskiego

Fot.: Malwin Pir

Celem obrad było poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki współczesnych Niemiec i Austrii w aspekcie politycznym, społecznym oraz kulturowym, uwzględniając przy tym kontekst globalizacji.

Podczas I panelu na początku wystąpił mgr Michał Rulski reprezentujący UŁ. Tematem jego rozważań była: Pozycja Niemiec na forum UE – realna dominacja czy dążenie do utrzymanie stabilizacji całej organizacji?  Kolejna prezentacja, którą przygotował mgr Grzegorz Janiszewski z Uniwersytetu Szczecińskiego, nosiła tytuł: Bundeswehra a globalizacja. Wykorzystanie niemieckich sił zbrojnych do ochrony interesów gospodarczych RFN. Jacek Zadka z UŁ wygłosił referat nt.: Niemiecka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wobec rozwiązywania problemów globalnych, a Paulina Józefecka zainteresowała słuchaczy prezentacją: Męska przyjaźń Niemiec i Rosji na przełomie XX/XXI wieku.

Panel II rozpoczął mgr Jakub Florczyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który  wygłosił referat nt.: Aktywność transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w czasie przemian ustrojowych w RFN.  Temat, który bardzo zaciekawił słuchaczy to: Uchodźcy czeczeńscy w Niemczech. Próba analizy mgr. Kamila Pietrasika z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi.

W panelu III wystąpiła Ewa Strankowska (Uniwersytet Wrocławski) z tematem Imigranci w Niemczech – źródło problemów czy ratunek dla demografii? oraz mgr Razhden Chikhoria  (Uniwersytet Warszawski), który omówił problem: Stanowisko Niemiec wobec rosyjsko-gruzińskiego konfliktu zbrojnego.

Po zakończonej dyskusji panel IV referatem nt.: Kooperacja w erze globalizacji: współpraca polsko-niemiecka na wyspie Uznam otworzyła mgr Anna Stalmierska (UŁ). Wystąpienie nt.:  Nauka i szkolnictwo wyższe w Niemczech w świetle międzynarodowego współzawodnictwa miałą Katarzyna Pietrzak (UŁ). Temat: Niemiecka gospodarka w dobie globalizacji – współpraca z krajami BRIC zaprezentowała Dominika Sujka (UŁ). Konferencję zakończył specjalny referat Agnieszki Drummer nt. Gospodarka Niemiec w dobie globalizacji.

Konferencji – włączonej do programu Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi –

patronowali: portal internetowy Germanin.pl;  Agnieszka Drummer, znana lektorka niemieckiego i autorka innowacyjnej metody nauczania języków obcych; Młodzi w Łodzi; firma IDES Consultants Polska (patron medialny), której stoisko czynne było przez czas trwania obrad. Można było przy nim przejrzeć oferty pracy, także w Niemczech.

W obradach uczestniczyli: prof. Krzysztof A. Kuczyński, kierownik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Maciej Paszyn, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Niemcoznawstwa UŁ

Poprzednia edycja konferencji, w listopadzie minionego roku, dotyczyła Wyzwań Niemiec w XXI wieku.


Obrady stały się platformą wymiany poglądów i spojrzenia na bieżące sprawy niemieckiej polityki z różnych perspektyw. Wszystkie wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie i skłoniły uczestników do ożywionej, merytorycznej dyskusji nad zaprezentowanymi zagadnieniami. W opinii słuchaczy konferencja połączonych sił członków Studenckiego Koła Naukowego Niemcoznawstwa UŁ i doktorantów była bardzo udana i pozwoliła lepiej zrozumieć złożone dylematy Europy Środkowej, której Niemcy i Austria są niezwykle ważnymi elementami.

Jacek Zadka