Wśród najlepszych analityków gospodarczych

02-10-2015

Studenckie Koło Naukowe 4Future działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zostało włączone do ankiety ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Respondentami ankiety są najlepsze, profesjonalne ośrodki analityczne w kraju, działające przy wielkich bankach, instytucjach finansowo-ubezpieczeniowych, a także niezależne, takie jak. m.in., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, EY (światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego), Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Ich przewidywania stopy referencyjnej NBP, kursu walutowego, stopy bezrobocia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia, cen ropy i dynamiki PKB w strefie euro zestawiane są co kwartał w formie wykresów prezentujących rozkłady prognoz.

Prezentowane są także prognozy zagregowane, będące wynikiem uśrednienia indywidualnych rozkładów prawdopodobieństwa. Wyniki uzyskane przez studentów SKN 4Future ważą w nich tyle samo co prognozy PKO BP, Societe Generale czy też Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Wspomniane koło jest  jedyną w Polsce organizacją studencką, która została w ten sposób doceniona przez polski bank centralny.


Działające  działa przy Instytucie Ekonometrii UŁ SKN 4Future  założyli  zaledwie dwa lata temu studenci kierunku analityka gospodarcza. Opiekunem koła jest dr Wojciech Zatoń, który od wielu lat odbiera znaczące nagrody w konkursach na najlepszego analityka organizowanych m. in. przez NBP. Jego doświadczenia  połączone z energią i zapałem studentów dało rezultat jaki jeszcze dwa lata temu trudno byłoby sobie wyobrazić.

Oprac.: (sb)