Niebawem poznamy laureata

02-10-2015

Kapituła ogólnopolskiej Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego zakwalifikowała trzydzieści pięć prac nadesłanych na konkurs w terminie do 15 maja tego roku. Nazwisko laureata, który otrzyma czek na pięćdziesiąt tysięcy złotych, poznamy na początku października.

Najwięcej  propozycji konkursowych zgłosiły: Uniwersytet Warszawski – pięć oraz Uniwersytet Jagielloński – cztery. Łącznie napłynęły one z siedemnastu szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz dwóch wydawnictw.

– W roku siedemdziesięciolecia uczelni Uniwersytet Łódzki ustanowił nagrodę naukową za wybitne dzieło z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Jej ustanowienie  podkreśla znaczenia badań humanistycznych w nauce, a także zaznacza nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa – wyjaśnia ideę konkursu prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, przewodniczący kapituły nagrody.

W jej skład wchodzą ponadto: prof. dr hab. Grzegorz Gazda oraz prof. dr hab. Ryszard Kleszcz z UŁ, prof. dr hab. Anna Legeżyńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Członkowie kapituły wybiorą pięć spośród przyjętych do konkursu prac, które nominują do nagrody. Następnie spotkają się z ich autorami, po czym dokonają wyboru laureata.

– Nagroda: pamiątkowy dyplom oraz pięćdziesiąt tysięcy złotych, ufundowana przez Uniwersytet Łódzki, zostanie wręczona w październiku. Będzie to zarazem  ostatni akcent obchodów siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego – dodaje prof. W. Nykiel.


Patronem konkursu, o którym obszerniej pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów „Kroniki” jest wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw. Pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)